Stabilizacja na rynku cukru

W maju br. na krajowym rynku ceny cukru były stabilne.

Stabilizacja na rynku cukru
 

Ceny zbytu cukru w workach zwiększyły się o 0,4% do 2,61 zł/kg. Ceny te były jednak o 13% większe niż przed rokiem.

 

Ceny zbytu cukru paczkowanego nie zmieniły w stosunku do kwietnia br., kiedy było to 2,64 zł/kg i nadal były o 6,9% wyższe niż przed rokiem.

 

Jak podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, cena detaliczna w maju br. wyniosła 3,17 zł/kg i była taka sama jak w kwietniu, ale nadal o 14,4% większa niż w maju 2016 r.

 

Dalszy spadek cen na krajowym rynku będzie miał negatywny wpływ na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego i dochodowość uprawy buraków cukrowych, gdyż ceny skupu w umowach kontraktacyjnych są uzależnione od cen cukru.

 


Tagi:
źródło: