Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W okresie styczeń–październik 2021 r. spora dywersyfikacja kierunków eksportu – polskie produkty rolno-spożywcze trafiły do odbiorców w 198 krajach na wszystkich kontynentach – pozwalała na niwelowanie obniżki wartości dostaw do Wielkiej Brytanii, po opuszczeniu przez ten kraj unii celnej UE.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były wywożone z Polski głównie na rynek unijny. Dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 22 mld EUR, co daje wzrost o 8% i 72% przychodów otrzymanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem. Polska wysyłka rolno-spożywcza na rynek UE charakteryzuje się sporą koncentracją geograficzną. Najważniejszym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–październik 2021 r. wyniósł 7,6 mld EUR i był o 6% wyższy niż przed rokiem. Liczącymi się odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były również: Niderlandy i Francja - po 1,8 mld EUR, tj. wzrost odpowiednio o 10% i 13%, Włochy - o 6% do 1,6 mld EUR oraz Czechy - o 2% do 1,3 mld EUR. W sumie wywóz na rynki tych pięciu krajów wygenerował ponad 14 mld EUR, co stanowiło 64% wartości eksportu do UE-27.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń–październik 2021 r. wysłano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 8,5 mld EUR, czyli o 3% wyższej niż w porównywalnym okresie przed rokiem, w tym dostawy do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtowały się na poziomie ponad 1,5 mld EUR, a zatem wyższym o 7% niż rok wcześniej. Spośród krajów WNP największą wartość osiągnął wywóz na Ukrainę – zwyżka o 4% do 652 mln EUR, następnie do Federacji Rosyjskiej – o 17% do 548 mln EUR oraz na Białoruś – spadek o 6% do 194 mln EUR.

Eksport do pozostałych krajów pozaunijnych (nienależących do WNP) zwiększył się o 3% do 6,9 mld EUR. Istotnymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były głównie: Wielka Brytania - przychody na poziomie 2,4 mld EUR i spadek o 6%, Stany Zjednoczone - 495 mln EUR i wzrost o 14%, Arabia Saudyjska - 473 mln EUR i spadek o 11% oraz Algieria - 384 mln EUR i dwukrotny wzrost, a w dalszej kolejności: Izrael - 233 mln EUR i wzrost o 16%, Norwegia - 218 mln EUR i wzrost o 13%, a także Chiny - 165 mln EUR i spadek o 3% i Szwajcaria - 153 mln EUR i wzrost o 6%.


Tagi:
źródło: