| Autor: redakcja1

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W okresie jedenastu miesięcy 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski głównie na rynek unijny.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
Dostawy do krajów UE wygenerowały 25 mld EUR, czyli to wzrost o 5%, co stanowiło 80% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych łącznie. Największym partnerem handlowym Polski pozostawały Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 7,8 mld EUR i był o 11% wyższy niż w porównywalnym okresie 2019 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania z 2,8 mld EUR, Niderlandy z 1,8 mld EUR, Francja z 1,7 mld EUR, Włochy z 1,6 mld EUR oraz Czechy z 1,4 mld EUR.
 
Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń–listopad 2020 r. wywieziono z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 6,2 mld EUR względem 5,4 mld EUR przed rokiem, co daje wzrost o 16%. W tym dostawy do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtowały się w granicy 1,6 mld EUR, a zatem wyższej o 10% niż rok wcześniej. Spośród krajów WNP największą wartość osiągnął wysyłka na Ukrainę – wzrost o 28% do 692 mln EUR, następnie do Rosji – spadek o 0,2% do 522 mln EUR oraz na Białoruś – o 6% do 227 mln EUR.
 
Eksport do pozostałych krajów, tj. nienależących do UE i WNP zwiększył się o 19% do 4,7 mld EUR. Znaczącym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych była Arabia Saudyjska. Dostawy do tego kraju ukształtowały się na poziomie 614 mln EUR, w tym 48% wartości – 295 mln EUR stanowił wywóz pszenicy. Liczącymi się odbiorcami artykułów rolno-spożywczych były również Stany Zjednoczone z 487 mln EUR, a w dalszej kolejności Algieria z 226 mln EUR, Izrael z 222 mln EUR, Norwegia z 217 mln EUR, a także Chiny i RPA - po 190 mln EUR.


Tagi:
źródło: