| Autor: redakcja1

Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno–spożywczego (I-VII 2017)

W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2017 r. wzrósł eksport towarów rolno–spożywczych do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, kształtując się w granicy 0,8 mld euro, a więc o 10% wyższym niż w roku poprzednim.

Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno–spożywczego (I-VII 2017)
Udział WNP w polskim wywozie produktów rolno–spożywczych, podobnie jak w 2016 roku, był w granicy 5%. Wartość tych towarów dostarczonych z Polski do Rosji w okresie styczeń–lipiec 2017 r. wyniosła 252 mln euro i była o 25% większa niż rok wcześniej, ale o 66% mniejsza niż w porównywalnym okresie 2013 r. Wartość wysyłki na Ukrainę wzrosła o 21% do 213 mln euro, a na Białoruś zmalała o 6% do 215 mln euro. Spośród krajów WNP zwyżkę odnotowano również w eksporcie do Kirgistanu o 63%, Mołdawii o 46%, Tadżykistanu o 39%, Kazachstanu o 19% oraz Azerbejdżanu o 9%.
 
Wywóz do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) zwiększył się z 1,9 mld euro w okresie siedmiu miesięcy 2016 r. do 2,2 mld euro w tym samym czasie 2017 r., tj. o 17%. Tym samym w całym polskim eksporcie rolno–spożywczym udział tych krajów wzrósł z 13,6% do 14,5%.
 
W 2017 r. prognozuje się dalszy wzrost obrotów polskiego handlu zagranicznego. Zgodnie z prognozą IERiGŻ – PIB eksport produktów rolno–spożywczych w całym 2017 r. może wynieść 26,3 mld euro, tj. o 8% więcej niż w 2016 r., a import 18,3 mld euro, co daje zwyżkę o 5,9%. W wyniku czego saldo obrotów osiągnęłoby poziom 8 mld euro.
 
W wysyłce towarów rolno–spożywczych sukcesywnie rośnie znaczenie przetworów zbożowych, których udział w przychodach z eksportu w omawianym czasie wyniósł 9,2%. W porównaniu z rokiem poprzednim, w okresie styczeń–lipiec 2017 r. w strukturze towarowej polskiego eksportu rolno–spożywczego zwiększył się także udział mięsa czerwonego, wyrobów tytoniowych, produktów mleczarskich, nasion roślin oleistych, cukru. Zmalał udział mięsa drobiowego, ziarna zbóż, warzyw i owoców, kawy, herbaty i kakao, a w mniejszym stopniu piwa.
 
Produktami rolno–żywnościowymi, które generowały największy przychód z eksportu w okresie siedmiu miesięcy 2017 r. były: mięso i podroby z drobiu - 1039 mln euro, pieczywo - 824 mln euro, mięso wołowe - 742 mln euro, ryby - 731 mln euro, wyroby czekoladowe - 659 mln euro, przetwory mięsne - 592 mln euro, mięso wieprzowe - 564 mln euro, sery i twarogi - 421 mln euro, pszenica - 312 mln euro, soki owocowo–warzywne - 274 mln euro. Duże wpływy uzyskiwano również z eksportu papierosów - 1390 mln euro. W okresie siedmiu miesięcy 2017 r. całkowita wartość wysyłki tych produktów stanowiła 51% wartości wywozu towarów rolno–spożywczych.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!