| Autor: redakcja1

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego

Samowystarczalność żywnościowa kraju jest rozumiana jako zdolność całej gospodarki, w tym rolnictwa, przemysłu spożywczego i innych sektorów takich jak handlu do pokrycia krajowego popytu na produkty rolne do bezpośredniego spożycia i do produkcji żywności.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego
Analiza samowystarczalności żywnościowej Polski na poziomie produkcji rolniczej wskazuje, że w tym zakresie Polska jest samowystarczalna w produkcji większości podstawowych surowców rolniczych do konsumpcji i produkcji żywności, które są jednocześnie konkurencyjne jakościowo w handlu międzynarodowym. W minionym roku dynamika wzrostu samowystarczalności w obrębie podstawowej produkcji rolnej wyhamowała w stosunku do roku poprzedniego, na co wskazuje zmniejszona produkcja towarowa o 3,9% w cenach stałych, ale w dalszym ciągu Polska zachowała konkurencyjność na rynku krajowym jak i zagranicznym.
 
Pod kątem bezpieczeństwa żywnościowego Polska zajmowała 24 miejsce wobec 26 miejsca przed rokiem z oceną na poziomie 75,6. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajmował Singapur z oceną 87,4, drugie Irlandia – 84, trzecie USA – 83,7. Wśród krajów europejskich Polska znalazła się na 17 miejscu. Wyniki analizy wskaźników wskazują, że 88% krajów objętych badaniem dysponowało odpowiednią ilością dostępnej żywności do wyżywienia mieszkańców.
 
Na tle światowym samowystarczalność żywnościowa Polski polepszyła się. Wzrost produkcji rolnej, przy w miarę stabilnym zużyciu krajowym generuje nadwyżki, które znajdują odbiorców poza granicami naszego kraju W 2019 r. Polska zajmowała 6 miejsce w UE pod kątem wartości produkcji żywności. Udział wartościowy produktów rolno-spożywczych Polski w produkcji UE wynosił 9%. Największym producentem żywności w Unii Europejskiej w sektorze rolnictwa były Niemcy z udziałem w ogólnej wartości żywności wytwarzanej w UE na poziomie 16,4%.
 
Wartość polskiego wywozu produktów żywnościowych rośnie z roku na rok. Głównym rynkiem zbytu pozostają państwa Unii Europejskiej, jednak zwiększająca się produkcja zmusza producentów do stałego poszukiwania nowych rynków zbytu i zwiększania sprzedaży do państw pozaeuropejskich, gdzie polska żywność zdobywa coraz więcej zwolenników.


Tagi:
źródło: