| Autor: redakcja1

Sytuacja na rynku koncentratu jabłkowego

Wpływ na tegoroczną sytuację na krajowym rynku koncentratu jabłkowego będzie miała podaż surowca oraz jego popyt na rynkach światowych – podaje Bank BGŻ.

Sytuacja na rynku koncentratu jabłkowego

Produkcja koncentratu jabłkowego


Jak wynika z danych GUS, zbiory jabłek w Polsce mają być wyższe niż w roku poprzednim. Sprzyjać to może wzrost tegorocznej produkcji zagęszczonego soku jabłkowego w kraju.
 
Poza tym przy niekorzystnej sytuacji na rynku owoców deserowych, związanych z rosyjskim embargiem w 2014 roku, stosunkowo więcej jabłek może trafić do przerobu przemysłowego, co może wpłynąć na przyspieszenie dynamiki tego wzrostu. Ponadto podaż na rynku UE może wzrosnąć za sprawą zwiększenia się zbiorów jabłek w krajach UE poza Polską.
 
Ponadto import zagęszczonego soku z jabłek z Ukrainy do krajów Wspólnoty nabiera dynamiki zwyżkowej. Według danych Eurostat-u w pierwszym półroczu br. sprowadzono z tego kraju 52 tys. ton ZSJ, a więc o 37% więcej niż przed rokiem.
 

Ceny koncentratu jabłkowego
 

W związku z tym, ceny koncentratu jabłkowego w krajach Unii Europejskiej mogą utrzymywać się na relatywnie niskim poziomie w sezonie 2014/2015. Według notowań Foodnews cena polskiego koncentratu (Brix 70) w połowie sierpnia tego roku wynosiła 0,75 euro/kg i była o 29% niższa niż w tym samym czasie przed rokiem oraz najmniejsza od lipca 2010 roku.
 
Szansą na poprawę sytuacji cenowej i problemów z wysoką podażą koncentratów w Europie jest możliwość wysyłki ich do Stanów Zjednoczonych. Zainteresowanie USA koncentratem z Europy w pierwszej połowie 2014 roku się zwiększyło, choć w nadal wolumen sprzedaży na ten rynek pozostawał niewielki. Jak wynika z danych Eurostatu, od stycznia do czerwca 2014 roku do USA dostarczono z Unii 6,5 tys. koncentratu, a więc dwukrotnie więcej niż przed rokiem.
 
Dalszej zwyżce sprzyjać będzie głównie wysoka konkurencyjność cenowa koncentratu europejskiego. Ceny na poziomie 1 USD/kg są korzystniejsze od cen koncentratu z Chin, które wynoszą 1,3 USD/kg. Poza tym produkcja jabłek w USA wpłynąć może na zmniejszenie się produkcji koncentratu i wzrost popytu na tamtejszym rynku.
 
Ograniczone będą z kolei możliwości importu z Chin, które w tym roku także odnotują spadek produkcji, co może oznaczać wzrost cen na rynku chińskim i dalsze osłabianie się konkurencyjności koncentratu z tego kraju.
 
Szacuje się, że niekorzystna sytuacja cenowa będzie negatywnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora produkcji soków zagęszczonych z jabłek w obecnym sezonie. Z drugiej strony można spodziewać się, że koszty surowca w tym roku również mogą być mniejsze. Wysoka produkcja jabłek wpłynąć może bowiem z dużym prawdopodobieństwem na obniżenie się cen jabłek do przetwórstwa.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!