Jednak bez mechanizmów poprawiających zaopatrzenie w cukier?

Sprawa uruchomienia dodatkowych mechanizmów poprawiających zaopatrzenie unijnego rynku w cukier nie była dyskutowana na ostatnim komitecie zarządzającym ds. rynków rolnych.

Jednak bez mechanizmów poprawiających zaopatrzenie w cukier?

FAMMU/FAPA podkreśla, że Komisja Europejska miała uznać, że sytuacja podażowo-popytowa w UE nie wymaga interwencji. Nieoficjalnie mówi się, że wiele unijnych krajów było odmiennego zdania na tego typu działania KE. W październiku przyszłego roku zostanie zniesione kwotowanie produkcji cukru i izoglukozy w UE, co w opinii większości uczestników rynku i analityków doprowadzi do spadku cen cukru. Obecnie w UE ceny uległy zwyżce i najprawdopodobniej jest to ostatni czas, by dobrze zarobić na cukrze. W związku z tym wprowadzenie mechanizmów poprawiających zaopatrzenie unijnego rynku w cukier budziło sprzeciw.

 

Na początku roku rozważano, że Komisja Europejska może zezwolić na import i przekwalifikowanie (wprowadzenie na unijny rynek pozakwotowego cukru) nawet 1,5 mln ton, ale szybko zrewidowano to w dół do 300-400 tys. ton. Z informacji na początku maja wynika, że KE zdecyduje się tylko na dodatkowy import 300-400 tys. ton cukru w dwóch równych transzach. Tagi:
źródło: