| Autor: mikolaj

UE zamyka system dopłat do prywatnego przechowywania serów

Agencja Rynku Rolnego poinformowała, iż w dniu 23 września 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 992/2014 z dnia 22 września 2014 r. uchylające rozporządzenie delegowane (UE) nr 950/2014.

UE zamyka system dopłat do prywatnego przechowywania serów

Prywatne przechowywanie serów

W związku z powyższym system dopłat do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu pomocy, wprowadzony rozporządzeniem nr 950/2014, został zamknięty.

Poniżej uzasadnienie postanowienia Komisji Europejskiej uchylające system dopłat do przechowywania sera
  1. W celu złagodzenia lub usunięcia zagrożenia wystąpieniem poważnych zakłóceń na rynku serów, powstałego wskutek zakazu przywozu wprowadzonego przez rząd rosyjski, rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 950/2014 (2) przewidziano tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania serów dla maksymalnej ilości 155 000 ton. Aby zapewnić, że przestrzega się tej maksymalnej ilości, wprowadzono mechanizm w zakresie powiadamiania i monitorowania.
  2. Mimo że skutki rosyjskiego zakazu przywozu mają potencjalny wpływ na cały unijny rynek serów, najbardziej dotkniętymi państwami członkowskimi są: Finlandia i kraje bałtyckie, dla których Rosja jest wyłącznym partnerem handlowym w zakresie serów, a także Niemcy, Niderlandy i Polska, dla których Rosja jest istotnym kierunkiem wywozu serów. Ponadto, chociaż sery z oznaczeniem geograficznym są objęte zakazem przywozu, to stanowią one jedynie minimalną część całej gamy serów wywożonych do Rosji.
  3. Powiadomienia przekazane dotychczas w ramach mechanizmu monitorowania zgodnie z art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 950/2014 wskazują, że system jest nieproporcjonalnie wykorzystywany przez producentów sera z obszarów, które dotychczas nie dokonywały wywozu znacznych ilości do Rosji. System nie wydaje się zatem odpowiedni, aby skutecznie i wydajnie reagować na zakłócenia na rynku wynikające z rosyjskiego zakazu.
  4. W świetle powyższego oraz w celu zapewnienia właściwego wykorzystania budżetu Unii należy zamknąć system dopłat do prywatnego przechowywania serów przewidziany rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 950/2014.
  5. W celu ograniczenia ryzyka nieefektywnego wykorzystania budżetu Unii niniejszy środek musi być stosowany natychmiast.
  6. Aby zapewnić ochronę oczekiwań podmiotów, które złożyły wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania serów zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 950/2014, przy wypłacie dopłat przewidzianych rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 950/2014 należy uwzględnić wnioski złożone przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
 
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!