Unijny handel masłem

Unia Europejska, po Indiach, zajmuje drugą pozycję w globalnym rankingu największych producentów masła. Jednocześnie UE, po Nowej Zelandii, należy do grona czołowych eksporterów tego tłuszczu.

Unijny handel masłem
W okresie jedenastu miesięcy 2022 r. unijny wywóz masła utrzymywał się na poziomie mniejszym niż przed rokiem. Z danych KE wynika, że w okresie styczeń–listopad 2022 r. poza obszar celny UE-27 wywieziono 151 tys. ton masła, czyli mniej o 11% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Najważniejszymi importerami masła z UE-27 w okresie styczeń–listopad 2022 r. były: USA z 37,6 tys. ton, Chiny z 10,8 tys. ton, Korea Południowa z 9,9 tys. ton, Arabia Saudyjska z 8,5 tys. ton i Szwajcaria z 7,2 tys. ton.


Tagi:
źródło: