| Autor: redakcja1

Dalszy spadek cen masła w UE

Ceny masła w Unii Europejskiej maleją od lipca 2014 roku. Pewna stabilizacja notowana była na przełomie września i października, jednak ostatnie 2 miesiące 2014 roku przyniosły kolejne zniżki – podaje FAMMU/FAPA.

Dalszy spadek cen masła w UE

Produkcja masła

Nie były one jednak tak dynamiczne jak we wcześniejszych miesiącach. Produkcja masła u czołowych producentów i eksporterów wciąż jest sporo wyższa niż przed rokiem, a umocnieniu notowań cen nie sprzyja zmniejszony popyt z Chin i nałożone przez Rosję embargo. Poza tym unijne ceny nadal znajdują się poniżej poziomu z tego samego czasu 2013 roku.

Pewien wpływ na obserwowaną w grudniu obniżoną dynamikę spadków ma zima na półkuli północnej i sezonowa obniżka produkcji. W dniu 21 grudnia 2014 roku średnia ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 2,92 EUR/kg i była o 2,64% mniejsza niż przed miesiącem tym samym pozostając przy tym na poziomie o 29,48% niższym niż w analogicznym okresie 2013 roku.

Ceny masła w Polsce

W analizowanym czasie nieco dynamiczniej zmalały ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem w UE pod kątem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego. 21 grudnia 2014 roku jego ceny utrzymywały się w granicy 2,95 EUR/kg, a więc o 2,96% mniejszym niż przed miesiącem. Z kolei w ujęciu PLN odnotowano niespełna 1% zwyżkę w skali miesięcznej do 12,7 PLN/kg, takie rozbieżności wynikają ze słabnącego kursu złotówki w odniesieniu do euro i dolara w ostatnich tygodniach.

Stawki te w dalszym ciągu były większe o ponad 19,7% od ceny interwencyjnej i o 1,03% od przeciętnej ważonej dla całej UE, w związku z czym ten tłuszcz z Polski nie jest już tak konkurencyjny we Wspólnocie, jak przed miesiącem, a to państwa UE są największymi partnerami w handlu masłem.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: