| Autor: redakcja1

Dodatnie saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem zwiększyło się o 66% do 61,6 mln euro

W pierwszych pięciu miesiącach 2015 roku eksport polskiego cukru zmalał w relacji rocznej, jednocześnie jego import uległ głębokiej redukcji – podaje FAPA/FAMMU.

Dodatnie saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem zwiększyło się o 66% do 61,6 mln euro

Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie i znacznie się polepszyło. Wywóz obniżył się znacznie dynamiczniej wartościowo niż ilościowo, podobnie było w odniesieniu do spadku przywozu. Należy to łączyć z malejącymi cenami.

Eksport cukru z Polski

W trakcie pierwszych pięciu miesięcy 2015 roku wysyłka cukru z Polski wyniosła 196,8 tys. ton, a jej wartość 84,1 mln €. Oznacza to zniżkę w skali roku o odpowiednio 6 i 18%. Przeciętna wartość eksportu zmalała o 13% do 427 €/t, a więc do 1,79 zł/kg.

 

Największym importerem polskiego cukru w rozpatrywanym czasie były kraje unijne, gdzie trafiło 64% wywozu. Do UE cukier mniej o 21% do 460 €/t - 1,93 zł/kg. Do krajów trzecich cukier kierowany był droższy o 11% do 370 €/t - 1,55 zł/kg. Głównymi odbiorcami wśród krajów unijnych były Niemcy, Węgry i Litwa oraz Grecja, a z krajów pozaunijnych Izrael, Arabia Saudyjska, Rosja i Kazachstan.

Import cukru do Polski

W pierwszych pięciu miesiącach 2015 roku import cukru do Polski zmniejszył się o 57% do 49,7 tys. ton, a jego wartość obniżyła się o 66% do 22,5 mln €. Cukier importowano po cenie niższej o 21% do 453 €/t, ale bez rozróżnienia na cukier biały i surowy, a więc po 1,9 zł/kg. Największym dostawcą cukru do Polski były kraje trzecie, skąd sprowadzono 57% przywożonego cukru. Pozostała część pochodziła od unijnych partnerów.

 

Z krajów trzecich cukier wwożono taniej o 25% do 412 €/t - 1,73 zł/kg, a od unijnych partnerów o 21% do 507 €/t - 2,13 zł/kg. Najwięcej cukru zaimportowano z Niemiec, Francji, Danii i Czech oraz Mozambiku i Mauritiusa. W ramach UE handel jest bezcłowy. Omawiane kraje trzecie korzystają z bezcłowego dostępu do unijnego rynku cukru. Niemniej jednak, w stosunku do wyników za pierwszy kwartał roku przywóz poprawił się wolumenowo, a ceny spadły.

Slado obrotu cukrem wzrosł do 61,6 mln euro

W pierwszych pięciu miesiącach 2015 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem dynamicznie zwiększyło się o 66% do 61,6 mln € i o 55% do 147,1 tys. ton. Wyższe saldo to głównie wynik załamania importu przy dość niedużym ograniczeniu wywozu.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!