Wzrost cen cukru

W listopadzie 2018 r. cena zbytu cukru w workach zwiększyła się o 3,3% do 1,58 zł/kg w odniesieniu do października, ale była o 12% mniejsza niż przed rokiem.

Wzrost cen cukru
Ceny zbytu cukru paczkowanego wzrosły w porównaniu z październikiem 2018 r. o 10,5% do 1,62 zł/kg, ale nadal były o 1% niższe niż przed rokiem. Stosunkowo niskie ceny zbytu negatywnie wpływają na wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego.

W pierwszej połowie 2018 r. zysk netto branży wyniósł tylko 80,5 mln zł w porównaniu do 472,4 mln zł w pierwszej połowie 2017 r. W listopadzie 2018 r. cena detaliczna wyniosła 2,05 zł/kg i była mniejsza o 1,9% niż przed miesiącem oraz o 25,7% niż w listopadzie 2017 r. Niskie ceny są sprzyjające dla konsumentów, w tym dla przedsiębiorstw wtórnego przetwórstwa żywności, gdyż umożliwiają zmniejszenie kosztów.

W listopadzie i grudniu 2018 r. globalne ceny cukru wykazywały nieznaczne zmiany, ale były mniejsze niż w październiku. Jak wynika z danych ERS USDA w listopadzie 2018 r. cena cukru białego wyniosła 350 USD/t, a cukru surowego 281 USD/t. Według danych International Sugar Organisation w grudniu br. ceny cukru białego wynosiły - 345 USD/t, a cukru surowego - 280 USD/t.
  


Tagi:
źródło: