| Autor: redakcja1

Wzrost cen masła w UE w styczniu 2015 r.

Od lipca 2014 roku do początku stycznia 2015 r. notowane były systematyczne spadki cen masła na najważniejszych rynkach Unii Europejskiej. Jak podaje FAMMU/FAPA, w trzecim i czwartym tygodniu 2015 roku zaobserwowano jednak zwyżki cen, a produkcja masła u najważniejszych producentów i eksporterów nadal jest sporo większa niż przed rokiem. Umocnieniu notowań cen nie sprzyja ograniczony popyt z Chin i nałożone przez Rosję embargo.

Wzrost cen masła w UE w styczniu 2015 r.

Ceny masła w UE

Unijne ceny znajdują się dużo poniżej poziomu z tego samego okresu 2014 roku. Pewien wpływ na notowane w styczniu wzrosty ma zima na półkuli północnej i sezonowy obniżka produkcji. W dniu 25 stycznia 2015 roku przeciętna ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 2,98 EUR/kg i była o 3,46% większa niż przed miesiącem, choć pozostając przy tym na poziomie o 23,76% mniejszym niż w analogicznym czasie 2014 roku.

Ceny masła w Polsce

W okresie tym niższe były ceny masła w Polsce, będącej czwartym krajem w UE pod kątem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego. W dniu 25 stycznia 2015 roku jego ceny utrzymywały się w granicy 2,76 EUR/kg, a więc były o 6,44% mniejsze niż przed miesiącem, a w ujęciu PLN odnotowano 6,7% spadek w ujęciu miesięcznym do 11,85 PLN/kg.

Niemniej jednak, ostatni tydzień przyniósł 1,1% wzrost. Stawki te wciąż były o ponad 12,01% wyższe od ceny interwencyjnej i o 7,4% niższe od średniej ważonej dla całej UE, przez co tłuszcz z Polski jest bardzo konkurencyjny we Wspólnocie, a to państwa UE są czołowymi partnerami w wymianie handlowej masłem.

Ceny masła w Niemczech i Holandii

Ponadto na rynku największego odbiorcy masła z Polski, tj. Niemiec ceny tego tłuszczu aktualnie utrzymują się na poziomie znacznie większym niż w Polsce. Na rynku głównego unijnego producenta ceny masła pod koniec stycznia osiągnęły poziom 3 EUR/kg, a zatem to o 6% więcej niż przed miesiącem.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: