Wzrost cen większości produktów mlecznych

Ceny zbytu większości przetworów mlecznych w marcu były wyższe niż w lutym.

Wzrost cen większości produktów mlecznych
Najbardziej wzrosły ceny OMP o 2,7%, pod wpływem wysokich cen na światowych giełdach, a także ceny jogurtu owocowego i półtłustego mleka UHT o 2,0-2,5%. Natomiast zmniejszyły się ceny masła, ze względu na spadek cen na giełdach zachodnioeuropejskich. Masło konfekcjonowane i masło w blokach potaniały odpowiednio o 2,8 i 2,9%, a masło z dodatkiem oleju o 0,5%.
 
Dynamika cen pozostałych przetworów wynosiła od -0,7 do +0,9%. W I kwartale br. poziom cen zbytu niemal wszystkich przetworów mlecznych był większy niż w I kwartale ub.r. Wyższe były przede wszystkim ceny przetworów trwałych, tj. OMP o 20,8%, serów dojrzewających o 5,8-9,6% i masła o 3,1-4,4%.
 
Poziom cen detalicznych przetworów mlecznych w marcu był taki sam jak w lutym, co było efektem spadku cen świeżego mleka pełnego o 1,4%, stabilnych cen śmietany, mleka zagęszczonego i w proszku oraz zwyżki cen pozostałych przetworów o 0,1-0,5%. Ceny masła, w stosunku do spadku cen zbytu, zmalały o 1,6%. W I kwartale br. poziom cen przetworów mlecznych był większy o 1%, a masła o 3,2% w porównaniu z tym samym okresem 2018 r.
 


Tagi:
źródło: