Mniejsze zbiory trzciny cukrowej?

Firma brokerska i konsultingowa INFL FCStone obniżyła swoją prognozę wyników w kampanii cukrowniczej w sezonie 2017/2018 w rejonie środkowo-południowym Brazylii, gdzie zbiera się 90% trzciny w tym kraju.

Mniejsze zbiory trzciny cukrowej?

Zbiory trzciny cukrowej

Firma ocenia, że zbiory trzciny cukrowej wyniosą 588,8 mln ton. Jeszcze w listopadzie 2016 roku spodziewano się ich na poziomie 590,8 mln ton. Kończący się właśnie sezon 2016/2017 ma zakończyć się zbiorami rzędu 599 mln ton, co oznacza, że zbiory zmaleją o 1,7% w relacji rocznej. W sezonie 2015/2016 zebrano 617,7 mln ton trzciny. FCStone uważa, że starzejące się plantacje trzciny cukrowej dadzą w nadchodzącym sezonie gorsze plonowanie.
 
Produkcję cukru przewiduje się na 35,8 mln ton, przy czym w listopadzie było to 35,7 mln ton, a bioetanolu 24,3 mld litrów, tj. więcej o 0,1 mld l względem poprzedniej estymacji.
 
Brazylijski związek sektora trzciny cukrowej UNICA poinformował, że w połowie lutego 2017 roku zbiory trzciny cukrowej w sezonie 2016/2017 w rejonie środkowo-południowym (CS) Brazylii były o 0,4% mniejsze niż przed rokiem i wyniosły 594,7 mln ton. Produkcja cukru była wyższa o 15,3% w relacji rocznej wynosząc 35,3 mln ton, przy czym alkoholu wytworzono mniej o 8,3% do 25,1 mld litrów. Zdaniem FAPA/FAMMU, produkcja etanolu uwodnionego wyniosła 14,5 mld litrów, a bezwodnego 10,6 mld l. Pierwszy rodzaj alkoholu używany jest jako paliwo w pojazdach typu FFC, tj. wyposażonych w silnik przystosowany do spalania wysokospirytusowej mieszanki paliwowej, drugi z kolei jako biokomponent. W sezonie 2016/2017 do produkcji bioetanolu trafia 53,4% surowca, a więc o 5,7 pp. mniej w ujęciu roku.
 
Wysoka, dwucyfrowa dynamika zwyżki produkcji cukru i wyraźny spadek ilości wytwarzanego alkoholu łącznie to między innymi w wyniku zmian w dywersyfikacji surowca, które można wiązać ze zwiększającymi się cenami cukru na świecie oraz stosunkowo niskimi ropy. W Brazylii w 2016 roku obserwowany był także spadek zapotrzebowania na paliwo trzcinowe.
 
Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe w ostatnich miesiącach UNICA obniżyła swoją prognozę dla kampanii cukrowniczej w sezonie 2016/2017. Aktualne zbiory są przewidywane na 600 mln ton względem 630 mln ton wcześniej. Cześć zakładów zakończyła również już kampanię z gorszymi wynikami niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: