| Autor: redakcja1

Gospodarstwa ekologiczne

Po przystąpieniu Polski do UE nastąpił dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. Na przestrzeni lat 2004–2013 liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji, tj. produkcja certyfikowana oraz w trakcie przestawiania na metody ekologiczne, a także obszar ekologicznych użytków rolnych zwiększyły się ponad siedmiokrotnie. Od 2014 r. notowana jest trend zniżkowy.

Gospodarstwa ekologiczne
Zdecydowana większość omawianych gospodarstw, a więc ponad 88% stosowała ekologiczne metody produkcji wyłącznie w uprawie roślin, pozostałe w produkcji mieszanej, a zatem roślinnej i zwierzęcej. W 2018 r. liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji rolniczej wynosiła 19,2 tys. i była mniejsza o 5,2% w porównaniu do 2017 r. i o 27,8% w odniesieniu do 2013 r., w którym zaobserwowano największą liczbę gospodarstw ekologicznych - 26,6 tys.
 
Areał ekologicznych użytków rolnych wynosiła w 2018 r. ok. 485 tys. ha i zmalała o 2,1% w odniesieniu do 2017 r. oraz o 27,7% względem 2013 roku. Pomimo, że spadkowi liczby gospodarstw rolnych towarzyszyło obniżenie się obszaru ekologicznych użytków rolnych, to średnia powierzchnia omawianych użytków w gospodarstwach rolnych zwiększyła się z 24,4 ha w 2017 r. do 25,2 ha w 2018 roku. Należy zauważyć, że gospodarstwa stosujące ekologiczne metody produkcji charakteryzuje ponad dwukrotnie wyższa średnia powierzchnia użytków rolnych, która w przypadku gospodarstw ogółem wynosiła w 2018 r. – 10,3 ha.
 
W 2018 r. obszar ekologicznych użytków rolnych stanowił 3,3% ogólnej powierzchni użytków rolnych kraju, tj. o 0,1 p.proc. mniej niż w 2017 r.
 
W przekroju terytorialnym największy udział użytków ekologicznych w ogólnym areale użytków rolnych w województwie zaobserwowano w zachodniopomorskim – 11,3% i warmińsko- mazurskim – 11%, a najniższy w opolskim i kujawsko-pomorskim - po 0,7%.
 
Ponad połowa wszystkich gospodarstw ekologicznych znajdowała się w 4 województwach: warmińsko-mazurskim - 17,7% ogółu gospodarstw ekologicznych, podlaskim - 15,6%, mazowieckim - 11,9% i zachodniopomorskim - 10,7%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!