| Autor: redakcja1

Powierzchnia uprawy rzepaku na świecie

Rzepak po soi jest najpowszechniej uprawianą rośliną oleistą w skali globalnej.

Powierzchnia uprawy rzepaku na świecie
W ostatnich pięciu latach udział zbiorów rzepaku w światowej produkcji roślin oleistych wynosił 11–12%. Popularność uprawy wynika z możliwości wykorzystania rzepaku w przemyśle spożywczym, chemicznym, biopaliwowym i paszowym, a także w płodozmianie zbóż. Produkcja rzepaku na świecie koncentruje się przede wszystkim w Kanadzie, Indiach, Chinach i Unii Europejskiej. U wymienionych producentów zlokalizowane jest w sumie blisko 80% areału globalnych upraw rzepaku.

W sezonie 2021/2022 obszar uprawy rzepaku na świecie wyniósł 37,8 mln ha i była o blisko 9% większa niż w poprzednim sezonie. Największą powierzchnię zasiewów rzepaku odnotowano w Kanadzie - 9 mln ha. Drugą pozycję pod tym względem zajmują Indie z 8,3 mln ha, a trzecią Chiny z 6,8 mln ha. Czwarte miejsce na świecie pod kątem powierzchni zasiewów z 5,4 mln ha zajmuje Unia Europejska.


Tagi:
źródło: