Rośliny oleiste

 • 2022-03-02

  Zbiory i skup rzepaku w Polsce

  Polska, po Niemczech i Francji, zaliczana jest do grona czołowych producentów rzepaku w UE–27, z około 19% udziałem w unijnej produkcji w 2021 r.

 • 2022-02-14

  Zbiory rzepaku na świecie

  Na rynku światowym w sezonie 2021/20222 produkcja rzepaku może ulec spadkowi. Zgodnie z szacunkiem USDA, globalne zbiory rzepaku w sezonie 2021/2022 mogą wynieść 69,3 mln ton i być niższe o 5,4% niż w sezonie 2020/2021.

 • 2022-06-28

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (19.06.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego i śruty rzepakowej.

 • 2022-06-23

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (12.06.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, a także wzrostu cen oleju rzepakowego rafinowanego i śruty rzepakowej.

 • 2022-06-23

  Stan zbóż jarych

  Zboża jare zasiano w większości województw terminowo lub z nieznacznym opóźnieniem. Ze względu na chłodną wiosnę z pogłębiającym się w marcu niedoborem opadów deszczu, prowadzenie siewów zbóż jarych było utrudnione, wschody roślin opóźnione i nierównomierne.

 • 2022-06-21

  Ocena wielkości strat w uprawach ozimych

  W 2022 roku całkowite straty w obszarze zasiewów ozimin były nieznaczne, na poziomie mniejszym niż w roku ubiegłym, a ich stan oceniany bardzo wczesną wiosną był raczej dobry.

 • 2022-06-13

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (29.05.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego, a także śruty rzepakowej.

 • 2022-06-13

  Zróżnicowanie doboru odmian

  Zainteresowanie uprawą rzepaku jest duże. Ceny kontraktacji nasion z tegorocznych zbiorów są nawet dwukrotnie wyższe niż rok temu. Po ostatnim lekkim spadku notowań, ceny rzepaku na giełdzie MATIF utrzymują się na poziomie około 800 €/t. Z informatora umów terminowych na zbiór 2022 opracowanego w maju br. przez KZPRiRB wynika, że poszczególnie podmioty oferują za tonę...

 • 2022-06-02

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (22.05.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, ceny oleju rzepakowego rafinowanego, a także wzrostu śruty rzepakowej.

 • 2022-05-28

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (15.05.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku, śruty rzepakowej, a także spadku ceny oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-05-14

  USDA zapowiada rekordowe zbiory soi w USA i na świecie

  Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) oczekuje, że krajowe (USA) zbiory soi wyniosą w tym roku 126,3 mln ton i pobiją ubiegłoroczny rekord o 5 mln ton. Pierwsza na nowy sezon prognoza zakłada wzrost areału zasiewów z 87,2 do 91,0 mln akrów, przy plonie 51,5 buszla/akr (tylko minimalnie powyżej ubiegłego roku).

 • 2022-05-13

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (01.05.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku, śruty rzepakowej, a także oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2022-05-12

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (08.05.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego, a także spadku ceny śruty rzepakowej.