Partner serwisu Rośliny oleiste

 

Rośliny oleiste

 • 2020-01-15

  Struktura geograficzna produkcji rzepaku na świecie

  Globalna uprawa rzepaku charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną.

 • 2020-01-14

  Wzrost cen oleistych

  Jak wynika z najnowszej prognozy Oil World, w sezonu 2019/2020 w europejskich portach ceny amerykańskiej soi wyniosą 385 USD/t (cif Rotterdam), a europejskiego rzepaku 440 USD/t (cif Hamburg) i będą odpowiednio o 3,8% i 4,3% większe niż w poprzednim sezonie.

 • 2020-01-08

  Zmaleje ujemne saldo handlu oleistymi

  Ujemne saldo handlu produktami oleistymi w 2019 r. prawdopodobnie zmaleje.

 • 2020-01-03

  Wzrost zbiory rzepaku i rzepiku

  Zbiór rzepaku i rzepiku rozpoczęto w drugiej dekadzie lipca minionego roku, a największe nasilenie prac żniwnych zaobserwowano w trzeciej dekadzie miesiąca. W pierwszej połowie sierpnia na obszarze całego kraju zakończono zbiór rzepaku i rzepiku.

 • 2020-01-01

  Wzrost obrotów handlu zagranicznego oleistymi

  W sierpniu 2019 r. nastąpiła dalsza zwyżka obrotów handlu zagranicznego produktami oleistymi.

 • 2019-12-27

  KE podniosła symbolicznie szacunki zbiorów rzepaku w Unii Europejskiej

  W grudniowej prognozie Komisja Europejska zaktualizowała swoje szacunki tegorocznych zbiorów nasion oleistych. Najnowsze dane pokazują symbolicznie większą niż w listopadzie produkcję unijnego rzepaku (+0,04 mln ton m/m), szacowaną teraz na tylko 16,71 mln ton – najmniej od 2006 roku.

 • 2019-12-14

  Wyższe prognozy zbiory oleistych na świecie

  Oil World w najnowszym miesięcznym raporcie podniósł prognozy globalnych zbiorów nasion 7 najważniejszych roślin oleistych w sezonie 2019/2020 do 552,6 mln t.

 • 2019-12-02

  Wzrost przerobu rzepaku

  W pierwszych ośmiu miesiącach 2019 r. krajowy przerób i produkcja surowego oleju rzepakowego była wyższa niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Niższa była produkcja margaryn.

 • 2019-11-22

  Wzrost cen rzepaku

  Od początku sezonu 2019/2020, ze względu na obniżkę zbiorów rzepaku w Europie i na świecie, jego ceny na europejskim rynku powoli rosną.

 • 2019-11-22

  Eksport polskiego rzepaku i oleju wzrósł mocno w tym roku

  Oficjalne dane pokazują, że w okresie I-VIII 2019 Polska zaimportowała netto 141,5 tys. ton rzepaku i 49,1 tys. ton oleju rzepakowego. Jest to dużo mniej niż przed rokiem, kiedy to w ciągu pierwszych 8 miesięcy, sprowadziliśmy netto 392,3 tys. ton nasion rzepaku i 62,9 tys. ton oleju.

 • 2019-11-20

  Mniejsza prognoza zbiorów rzepaku

  Oil World w najnowszym miesięcznym raporcie po raz kolejny zmniejszył globalne zbiory rzepaku o 0,2 mln t do 61,9 mln t.

 • 2019-11-13

  Wzrost cen oleistych

  W sezonie 2019/2020 z uwagi na mniejsze globalne zbiory nasion oleistych, przy zwiększającym się ich zużyciu, szacuje się wzrost cen nasion oleistych i olejów roślinnych na międzynarodowym rynku, ale w dalszym ciągu, z wyjątkiem rzepaku i oleju rzepakowego, będą one mniejsze niż przed dwoma sezonami.