Partner serwisu Rośliny oleiste

 

Rośliny oleiste

 • 2019-08-27

  Czy w Polsce możemy uprawiać soję?

  W Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie koło Nakła nad Notecią zorganizowany został Krajowy Dzień Soi. Uczestniczył w nim minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 • 2019-08-26

  Olej rzepakowy jest strategicznym surowcem dla rodzimej produkcji biopaliw

  Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I półroczu 2019 roku łącznie 1,366 mln ton rzepaku, z których wyprodukowano 579 tys. ton oleju surowego oraz 745 tys. ton śruty rzepakowej.

 • 2019-08-06

  Warunki agrometeorologiczne w uprawie rzepaku i rzepiku

  Rozpoczęte w drugiej dekadzie sierpnia 2018 siewy rzepaku ozimego zakończono w pierwszej dekadzie września. Niedobór wilgoci w glebie stwarzał niesprzyjające warunki siewu, kiełkowania nasion i wschodów roślin. Ciepłe dni w październiku z opadami deszczu poprawiły stan plantacji i miały korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

 • 2019-07-04

  KE pozostawia swoje prognozy zbiorów rzepaku na poziomie najniższym od 2007 roku

  Areał zasiewów rzepaku spadł w Unii Europejskiej aż o 14,1% (r/r) do poziomu 5,95 mln hektarów (najmniej od 2012 roku).

 • 2019-06-01

  KAS w Olsztynie ujawniła oszustwo podatkowe w obrocie olejem rzepakowym

  Skarb Państwa stracił blisko 25 mln zł na obrocie olejem rzepakowym. W oszustwie podatkowym brało udział szereg podmiotów w tym 2 wykazujące siedzibę w tym samym miejscu na terenie Czech reprezentowane przez jednego obywatela polskiego.

 • 2019-05-31

  KE koryguje w dół wcześniejsze prognozy zbiorów rzepaku do poziomu najniższego od 2007 roku

  Areał zasiewów rzepaku spadł w Unii Europejskiej aż o 14,2% (r/r) do poziomu 5,95 mln hektarów i będzie najmniejszy od 2012 roku.

 • 2019-05-16

  Mniejsze zbiory unijnego rzepaku

  Prognozy dla produkcji rzepaku w UE-28 w 2019 r. pogorszyły się.

 • 2019-05-12

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (09.05.2019)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 21.04-05.05.2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego, śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego.

 • 2019-04-22

  Minimalny wzrost przerobu rzepaku

  W styczniu 2019 r. krajowy przerób rzepaku był nieznaczne wyższe niż w grudniu 2018 r., ale wzrósł sporo w ujęciu roku.

 • 2019-04-22

  Wzrost handlu rzepakiem

  Eksport i import nasion w styczniu 2019 r. był wyższy niż w grudniu 2018 r.

 • 2019-04-18

  Wzrost światowych zbiorów rzepaku

  Z wstępnej prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej, po spadku globalnych zbiorów rzepaku w sezonie 2018/2019 o 5,5% do 70,1 mln t, w sezonie 2019/20 nastąpi zwyżka o 1,7% do 71,3 mln t, w wyniku oczekiwanego wzrostu plonów, gdyż obszar uprawy oceniany jest, podobnie jak przed rokiem, na 35,6 mln ha.

 • 2019-03-13

  Mniejsze zbiory oleistych

  Oil World w lutowym raporcie obniżył prognozy globalnych zbiorów nasion 7 głównych roślin oleistych w sezonie 2018/2019 do 564,4 mln t, a więc o 7,1 mln t w porównaniu z oceną sprzed miesiąca.