Partner serwisu Rośliny oleiste

 

Rośliny oleiste

 • 2018-09-25

  Wzrost przerobu rzepaku

  W I połowie br. krajowy przerób rzepaku był większy rok wcześniej.

 • 2018-09-24

  Import nasion rzepaku wzrósł o ponad połowę

  W okresie styczeń - lipiec 2018 zaimportowano do Polski 466.165 ton rzepaku (w tym 145.876 ton w lipcu), głównie z Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Niemiec i Austrii. Jest to wynik o 53,0% większy niż przed rokiem.

 • 2018-09-19

  Spadek globalnych zbiorów rzepaku

  Jak wynika z raportu Oil World opublikowanego 24 sierpnia br., globalne zbiory rzepaku w sezonie 2018/2019 wyniosą 65,3 mln ton i będą o 1,2 mln ton niższe niż w sezonie poprzednim.

 • 2018-09-03

  Dokarmianie rzepaku

  Prawie w całej Polsce rzepak ozimy został już posiany. Pogoda w tym roku sprzyjała rolnikom, większości z nich udało się dotrzymać terminów agrotechnicznych związanych z tą czynnością.

 • 2018-08-29

  Handel rzepakiem w I półroczu 2018 roku

  W pierwszych sześciu miesiącach tego roku zaimportowano do Polski 320.289 ton rzepaku (w tym 34.247 ton w czerwcu), głównie z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Niemiec i Ukrainy. Jest to wynik o 39,1% większy niż przed rokiem.

 • 2018-08-17

  Skup rzepaku i rzepiku

  W zeszłym roku skup rzepaku i rzepiku w sumie wynosił 1305,3 tys. t i był o 30% niższy niż przed rokiem.

 • 2018-08-10

  Eksport rzepaku maleje, a import wzrasta

  W pierwszych pięciu miesiącach tego roku zaimportowano do Polski 286.042 ton rzepaku (w tym 26.191 ton w maju), głównie z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Niemiec i Ukrainy. Jest to wynik o ponad 1/3 (35,6%) większy niż przed rokiem.

 • 2018-08-01

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (22.07.2018)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 16 - 22.07.2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego i makucha rzepakowego.

 • 2018-07-30

  Materiał siewny rzepaku ozimego

  Sukces uprawy rzepaku ozimego jest przede wszystkim efektem starannej agrotechniki i intensywnej hodowli jakościowej. Firmy nasienne stale dostarczają na rynek nowe rozwiązania zwiększające wydajność odmian, co bezpośrednio przekłada się na optymalizację budowanego przez rośliny plonu. Warunki środowiskowe, przede wszystkim klimatyczne zmieniają się. Ostatnio często mamy do...

 • 2018-07-17

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (08.07.2018)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 1-8.07.2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku i oleju rzepakowego. Zmalały ceny śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego.

 • 2018-07-16

  Rzepak ozimy i termin siewu

  Siew rzepaku ozimego to podstawowy zabieg agrotechniczny w uprawie tej rośliny. Jaki jest optymalny termin siewu rzepaku?

 • 2018-07-12

  Powody decyzji o czasowym zezwoleniu użycia zapraw neonikotynoidowych dla rzepaku

  O powodach decyzji czasowo zezwalającej używanie zaprawy neonikotynoidowej dla rzepaku mówi Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.