| Autor: deprezes

Powody decyzji o czasowym zezwoleniu użycia zapraw neonikotynoidowych dla rzepaku

O powodach decyzji czasowo zezwalającej używanie zaprawy neonikotynoidowej dla rzepaku mówi Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z pewnością 10 lipca wielu rolników uprawiających rzepak otrzymało informacje z Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na temat decyzji Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej czasowego zezwolenia używania zaprawy neonikotynoidowej.

Jednocześnie organizacje pro ekologiczne wyraziły oburzenie na temat tejże decyzji.

Zwróciliśmy się z pytaniem do Pana Ministra jakie czynniki skłoniły go do tejże decyzji. 


Minister podkreśla iż zgoda dotyczy rzepaku ozimego i przełożyć się może na zwiększenie stopnia ochrony pszczół przez zmniejszenie ilości zabiegów w okresie wiosennym!

11 lipca do Naszej Redakcji wpłynęło pismo z stanowiskiem Fundacji Greenpeace Polska, w którym czytamy: 

"Świeżo po objęciu stanowiska w resorcie rolnictwa minister Krzysztof Ardanowski zezwolił na stosowanie w rzepaku neonikotynoidów - pestycydów toksycznych dla pszczół. Ta kontrowersyjna wolta ministra rolnictwa jest zaprzepaszczeniem wieloletnich starań na rzecz ochrony owadów zapylających. Naciski w sprawie zgody na stosowanie neonikotynoidów trwały od wielu lat, jednak żaden polski minister od 2013 roku, gdy po raz pierwszy wprowadzono zakaz stosowania tych substancji także w rzepaku, nie zdecydował się ulec presji lobby." (całe stanowisko)

Jednakże należy dodać, że Polska nie jest jedynym krajem gdzie udzielono zgody na stosowanie zaprawy neonikotynoidowej dla rzepaku. Bowiem pod koniec czerwca br. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował przygotowaną na zlecenie Komisji Europejskiej ocenę zasadności wydania przez 7 innych krajów Unii Europejskiej (Bułgaria, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Węgry) czasowych zezwoleń kryzysowych dotyczących zapraw z grupy neonikotynoidów. W zdecydowanej większości EFSA stwierdziła, że zezwolenia te były w pełni uzasadnione.

Zgoda W Polsce nie powinna budzić zastrzeżeń organizacji ekologicznych. Wręcz przeciwnie, skuteczność zapraw powoduje, że liczba zabiegów ochronnych i ilość stosowanych środków ochrony rzepaku spadnie, również z korzyścią dla opłacalności jego uprawy.


Tagi:
źródło: