| Autor: mikolaj

Ranking odmian rzepaku 2013. NK Morse i Minerva najlepsze

Rzepak jest w Polsce najważniejszą rośliną oleistą. Jego nasiona są surowcem do produkcji oleju spożywczego i biopaliwowego, a produkty uboczne (makuch, śruta poekstrakcyjna) są cennymi komponentami pasz treściwych dla zwierząt. Wzrastające zapotrzebowanie na ten surowiec oraz względy płodozmianowe sprawiły, że w ostatnich latach areał uprawy rzepaku i zbiory nasion zwiększały się dynamicznie. Obecnie, przy powierzchni uprawy około 800 tys. ha i zbiorach około 2 mln ton nasion, Polska jest jednym z trzech największych producentów rzepaku i produktów jego przerobu w Unii Europejskiej. Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju utrzymanie tej wysokiej pozycji i uzyskiwanie wysokich efektów produkcyjnych w uprawie rzepaku wymaga doskonalenia jego agrotechniki,w tym doboru odmiany.

Ranking odmian rzepaku 2013. NK Morse i Minerva najlepsze

W 2013 roku w Krajowym Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych jest 98 odmian rzepaku ozimego. Uprawiane są także liczne odmiany rzepaku ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Łącznie w uprawie jest ponad 200 odmian rzepaku ozimego. Tak duża liczba odmian oferowanych rolnikom sprawia trudność w wyborze najlepszych. Odmiany rzepaku różnią się znacznie pod względem plenności, potencjalnego ryzyka produkcyjnego, koniecznych nakładów na środki produkcji i jakości technologicznej nasion. Dlatego wybór odmiany w dużym stopniu wpływa na efekty produkcyjne i ekonomiczne uprawy rzepaku.

W celu ułatwienia rolnikom podejmowania decyzji o wyborze odmiany do uprawy dokonano wielocechowej oceny porównawczej1 29 odmian populacyjnych i 44 odmian mieszańcowych rzepaku ozimego znajdujących się w Krajowym Rejestrze Odmian w 2013 roku i sporządzono rankingi tych odmian. W takiej ocenie uwzględniono 8 cech rzepaku o różnym ich znaczeniu w ocenie łącznej. Eksperci PSPO ustalili wagi dla cech następująco: plon nasion – 55%, zdolność przezimowania – 15%, zawartość tłuszczu w nasionach – 15%, odporność na wyleganie oraz na 4 ważniejsze patogeny rzepaku po 3%.

Oceny porównawcze i rankingi odmian wykonano osobno dla odmian populacyjnych i dla odmian mieszańcowych rzepaku na podstawie danych z doświadczeń Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – Agencji Wykonawczej w Słupii Wielkiej (COBORU). Uwzględniono dane z lat 2011 i 20122. W rankingu odmiany są uszeregowane począwszy od najlepszych do stosunkowo gorszych oraz wydzielono 3 grupy odmian o podobnych właściwościach. W grupie nr 1 są odmiany najlepsze, w grupie nr 2 odmiany dość dobre, a w grupie nr 3 odmiany gorsze od pozostałych pod względem zespołu 8 cech. Kolorami oznaczono znaczenie każdej z cech danej odmiany w porównaniu z pozostałymi odmianami: kolor zielony – odmiana wyróżnia się pozytywnie (korzystnie); kolor żółty – przeciętny, umiarkowanie korzystny pozom cechy; kolor czerwony – niższy (gorszy) poziom cechy na tle pozostałych odmian.

Ranking odmian populacyjnych rzepaku ozimego
RANKING ODMIAN POPULACYJNYCH RZEPAKU OZIMEGO

(kliknij, aby powiększyć)

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!