| Autor: redakcja1

W pierwszej połowie 2015 r. bilans handlu oleistymi wyniósł minus 442,6 mln euro

W pierwszej połowie 2015 r. wartość eksportu surowców oleistych zwiększyła się względem porównywalnego czasu 2014 r. przede wszystkim w wyniku wzrostu wartości eksportowanego rzepaku oraz margaryn. Wartość importu zmalała głównie na skutek spadku wartości importowanych olejów - podaje FAMMU/FAPA.

W pierwszej połowie 2015 r. bilans handlu oleistymi wyniósł minus 442,6 mln euro

Handel surowcami oleistymi

W pierwszej połowie 2015 r. w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu zaobserwowano zwyżkę wywozu oraz spadek przywozu. Wartość wysyłki tej grupy produktów wzrosła w odniesieniu do porównywalnego czasu poprzedniego roku o 8% do 428,1 mln EUR, a importu zmalała o 0,5% do 870,7 mln EUR.
 
W efekcie saldo wymiany handlowej polepszyło się. Ujemny bilans w handlu oleistymi obniżył się do minus 442,6 mln EUR względem minus 477,8 mln Euro rok wcześniej. Wartość przywozu przewyższała wartość wysyłki w trzech rozpatrywanych grupach towarów tzn. dla nasion, olejów oraz śrut, za to dla margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy.
 
W pierwszych dwóch kwartałach 2015 r. w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa tradycyjnie przeważał import. Zaobserwowano spadek wartość importu o 0,5% do 870,7 mln EUR w porównaniu do analogicznego czasu roku 2014.
 
W strukturze towarowej importu największy udział „tradycyjnie” miały makuchy oleistych - 76% w ujęciu ilościowym, w tym – 68% stanowiła śruta sojowa. Oleje roślinne miały udział 12% kontyngentu importu całej grupy. Znaczenie miały też nasiona oleistych, które stanowiły 11%, a margaryny - 2%. Wartość zaimportowanych olejów spadła o 16%, choć śrut wzrosła o 1%, nasion o 22%, a margaryn o 9%.
 
W analizowanym okresie 2015 r. odnotowano 8% zwyżkę wartości eksportu grupy  oleistych do 428,1 mln EUR w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 r., z kolei wolumen wywozu zwiększył się w tym czasie o 18% do 908,5 tys. ton. Do powyższych wyników pod kątem wartości sprzedaży przyczynił się głównie eksport olejów, śrut, nasion, potem margaryn.

 Tagi:
źródło: