| Autor: redakcja1

Zbiory rzepaku na stabilnym poziomie

Jak wynika ze wstępnych prognoz, w sezonie 2018/2019 światowe zbiory rzepaku będą zbliżone do notowanych w sezonie 2017/2018.

Zbiory rzepaku na stabilnym poziomie
Według prognozy francuskiej firmy analitycznej Strategie Grains, globalne zbiory rzepaku w sezonie 2018/2019 wyniosą 71,4 mln t i będą o 0,1 mln t niższe niż w sezonie poprzednim.
 
W grupie kluczowych producentów szacowany jest wzrost zbiorów rzepaku w UE o 0,6 mln t, Chinach o 0,5 mln t i Indiach o 0,6 mln t, przy stabilizacji zbiorów na Ukrainie i spadku w Kanadzie o 1,4 mln t oraz Australii o 0,1 mln.
 
Przy większych niż przed rokiem zapasach na początku sezonu, światowe zasoby rzepaku wzrosną o 1,6 mln t do 78,3 mln t. W ślad za zwiększającym się popytem na żywność i energię odnawialną, globalne zużycie rzepaku wzrośnie o 2,6 mln t do 72,3 mln t i przekroczy poziom produkcji.
 
W tej sytuacji światowe zapasy na koniec sezonu zmniejszą się o 0,8 mln t do 6,1 mln t, a stosunek zapasów do rocznego zużycia rzepaku obniży się z 10,0% do 8,4%.
 
Strategie Grains ocenia, że tegoroczne zbiory rzepaku w UE wzrosną do 22,5 mln t, przy czym jest to o 0,2 mln t mniej w porównaniu z szacunkiem sprzed miesiąca. Stanie się tak w wyniku wzrostu średnich plonów z 3,28 t/ha do 3,36 t/ha. Areał uprawy rzepaku będzie zbliżony do notowanego przed rokiem i wyniesie 6,7 mln ha.
 
Szacowana jest również zwyżka zbiorów soi w UE o 0,2 mln t do 2,8 mln t, natomiast zbiory nasion słonecznika mogą zmaleć o 0,4 mln t do 9,0 mln t. W grupie czterech kluczowych producentów rzepaku oczekiwany jest wzrost zbiorów w Niemczech o 0,6 mln t do 4,8 mln t, stabilizacja zborów we Francji - 5,3 mln t i Wielkiej Brytanii - 2,1 mln t, a w Polsce ich obniżka o 0,2 mln t do 2,5 mln t.


Tagi:
źródło: