| Autor: redakcja1

Dynamiczny rozwój ukraińskiego rynku malin

W ostatnich latach notuje się dynamiczny rozwój ukraińskiego rynku malin. Zwiększa się zainteresowanie zakładaniem nowych plantacji, również na większych areałach. Wzrostowi zbiorów sprzyja poprawa przeciętnych plonów.

Dynamiczny rozwój ukraińskiego rynku malin
Według danych FAO, zbiory malin na Ukrainie w 2016 r. wyniosły 32 tys. t i były większe o 40% od uzyskanych 10 lat wcześniej. W 2016 r. Ukraina była 6 największym producentem malin na świecie, z 4 -procentowym udziałem w rynku. Uplasowała się za Rosją - 21%, Stanami Zjednoczonymi - 17%, Polską - 16%, Meksykiem - 14% i Serbią - 8%. Trzeba dodać, że zdaniem ukraińskich organizacji, w 2017 r. zbiory malin na Ukrainie wyniosły 65 tys. t. Taka wielkość jest dwukrotnie wyższa od oficjalnych szacunków mówiących o 32 tys. t.
 
Wraz z rozwojem produkcji następuje wzrost znaczenia Ukrainy w globalnym handlu malinami. Z informacji podanych przez portal freshplaza.com wynika, że w 2016 r. Ukraina stała się jednym z największych światowych eksporterów malin, zajmując siódmą pozycję na świecie i czwartą w Europie pod kątem eksportu netto. Co więcej, wśród 10 największych eksporterów w 2016 r. Ukraina była jedynym krajem, który zwiększył sprzedaż na rynki zagraniczne. Po 22 -krotnym wzroście wywozu ogółem w 2016 r., szacuje się, że wyniki za cały 2017 r. pokażą podwojenie ukraińskiego wywozu malin do 12 tys. ton. Kontyngent na takim poziomie będzie zbliżony do wyniku uzyskanego przez Chiny i Meksyk. Będzie jednak mniejszy niż eksport malin z Serbii, Polski i Chile.
 
Mimo że ukraiński sektor przetwórstwa owoców jest relatywnie słabo rozwinięty, w ostatnich latach obserwowano również szybki wzrost wywozu mrożonych malin. Jego dynamika była jednak mniejsza niż w przypadku malin świeżych. Warto zauważyć, że ponad połowa mrożonych malin wysyłanych z Ukrainy do Unii Europejskiej trafia do Polski. Największymi przewagami komparatywnymi w produkcji owoców naszego wschodniego sąsiada są niskie koszty pracy i urodzajne ziemie, które można stosunkowo niedrogo dzierżawić na długi okres. Przed ukraińskimi producentami owoców stoi jednak szereg wyzwań. Należą do nich m.in. ciągle dość niski poziom technologii produkcji, nierówna jakość malin i duża liczba odmian, brak wiedzy i doświadczenia na rynkach międzynarodowych oraz trudności w dostępie do finansowania.
 
Niemniej jednak, eksperci FAO są zdania, że za sprawą dokonującemu się w ostatnich latach transferowi wiedzy, perspektywy dla sektora malin są dobre.Tagi:
źródło: