| Autor: redakcja11

Eksport jabłek z Polski w sezonie 2015/2016 wyniósł 968 tys. ton

Jak wynika z danych Eurostatu łączny eksport jabłek z Polski w sezonie 2015/2016 ukształtował się na poziomie 968 tys. t i był zbliżony do wolumenu sprzedaży tych owoców w sezonie 2014/2015 (966 tys. t).

Eksport jabłek z Polski w sezonie 2015/2016 wyniósł 968 tys. ton

Eksport jabłek z Polski

W minionym sezonie dość wyraźnie zmieniła się jednak struktura geograficzna eksportu jabłek z naszego kraju. Eksport na rynki Unii Europejskiej spadł o nieco ponad 22% do 364 tys. t, przy wzroście sprzedaży na rynki nieunijne o 21% do 603 tys. t. Warto jednak przypomnieć, że w ubiegłym sezonie największym odbiorcą jabłek z Polski była Białoruś a wolumen sprzedaży do tego kraju (423 tys. t) o 16% przewyższył ilość sprzedanych jabłek do krajów UE-28 łącznie.

 

Największym odbiorcą jabłek z Polski w UE-28 była Rumunia z wolumenem na poziomie 62,6 tys. t, czyli wzrost o 28% r/r. Kraj ten wyprzedził tym samym Niemcy, które do tej pory były pierwszym unijnym rynkiem eksportowym dla polskich jabłek. Sprzedaż do Niemiec w zeszłym sezonie zmniejszyła się aż o 44% w relacji rocznej do poziomu niespełna 54 tys. t. Znaczny spadek odnotowała sprzedaż do krajów takich jak Litwa o 33%, Łotwa o 35% czy tez Cypr o 80%, a które w poprzednim sezonie były czołowymi rynkami zbytu dla polskich jabłek.

 

Z kolei jeśli chodzi o handel światowy to Polska była trzecim pod względem wolumenu eksporterem na świecie za Włochami (1,04 mln t) i Chinami (1,15 mln t, za USDA).

 

Natomiast wartość polskiego eksportu jabłek jest wciąż relatywnie niska. Co prawda w minionym sezonie wyniosła nieco ponad 294 mln euro i była wyższa o 1,3% niż przed rokiem. Niemniej aż o 23 i 35% niższa niż odpowiednio dwa i trzy sezony wcześniej. Tagi:
źródło: