| Autor: redakcja1

Eksport owoców i przetworów

W okresie trzech kwartałów 2021 r. wartość wywozu z Polski owoców i przetworów owocowych ukształtowała się na poziomie 1,2 mld EUR, o 10% wyższym niż przed rokiem, co stanowiło 5% wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski.

Eksport owoców i przetworów
Owoce i przetwory owocowe krajowi eksporterzy kierowali przede wszystkim do krajów UE-27 - 70% wartości wysyłki.

Do krajów Unii Europejskiej sprzedano owoce i przetwory owocowe o całkowitej wartości 846 mln EUR, a więc większej o 10% niż rok wcześniej. Największy udział w eksporcie miały Niemcy - 22%, dokąd dostarczono produkty za kwotę 269 mln EUR. Owoce i przetwory owocowe wysłano również do: Niderlandów - 98 mln EUR, Francji - 53 mln EUR i Rumunii - 52 mln EUR.

Spośród krajów pozaunijnych głównymi partnerami handlowymi Polski były: Białoruś - 71 mln EUR, Wielka Brytania - 70 mln EUR, Ukraina - 51 mln EUR, Egipt - 40 mln EUR oraz Federacja Rosyjska - 25 mln EUR. Spośród owoców świeżych najwięcej wywożono jabłek, a wśród przetworów dominowały mrożonki owocowe, tj. głównie mrożone maliny i truskawki oraz dżemy.


Tagi:
źródło: