| Autor: redakcja1

Eksport owoców i przetworów

W okresie styczeń–listopad 2021 r. wartość eksportu z Polski owoców i przetworów owocowych ukształtowała się na poziomie 1,5 mld EUR, a więc wyższym o 14% niż przed rokiem, co stanowiło 5% wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski.

Eksport owoców i przetworów
Owoce i przetwory owocowe krajowi eksporterzy kierowali przede wszystkim do krajów UE-27 - 69% wartości eksportu.

Do krajów Unii Europejskiej sprzedano owoce i przetwory owocowe o całkowitej wartości 1,1 mld EUR, czyli większej o 15% niż rok wcześniej. Największy udział w wywozie miały Niemcy - 22%, dokąd wysłano produkty za kwotę 341 mln EUR.

Owoce i przetwory owocowe eksportowano również do: Niderlandów - 129 mln EUR i 8%, Francji - 71 mln EUR i 5% i Belgii - 67 mln EUR i 4%. Spośród krajów pozaunijnych głównymi partnerami handlowymi Polski były: Białoruś i Wielka Brytania - odpowiednio 89 mln EUR i 87 mln EUR – po 6%, Ukraina - 65 mln EUR i 4%, Egipt - 59 mln EUR i 4% oraz Federacja Rosyjska - 31 mln EUR i 2%.

Spośród owoców świeżych najwięcej wywożono jabłek, a wśród przetworów dominowały mrożonki owocowe, tj. głównie mrożone maliny i truskawki oraz dżemy.


Tagi:
źródło: