| Autor: redakcja1

Eksport owoców i przetworów

W 2021 r. wartość eksportu z Polski owoców i przetworów owocowych ukształtowała się na poziomie 1,7 mld EUR, czyli o 15% wyższym niż przed rokiem, co stanowiło 5% wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski. Owoce i przetwory owocowe krajowi eksporterzy kierowali przede wszystkim do krajów UE-27 - 69% wartości wysyłki.

Eksport owoców i przetworów
Do krajów Unii Europejskiej sprzedano owoce i przetwory owocowe o łącznej wartości 1,2 mld EUR, a zatem większej o 16% niż rok wcześniej. Największy udział w eksporcie miały Niemcy z 22%, dokąd wywieziono produkty za kwotę 363 mln EUR. Owoce i przetwory owocowe eksportowano również do: Niderlandów - 138 mln EUR i 8%, Francji - 78 mln EUR i 5% i Belgii - 72 mln EUR i 4%. Spośród krajów pozaunijnych głównymi partnerami handlowymi Polski były: Białoruś - 103 mln EUR i 6%, Wielka Brytania - 91 mln EUR i 5%, Ukraina - 77 mln EUR i 5%, Egipt - 68 mln EUR i 4% oraz Federacja Rosyjska - 34 mln EUR i 2%. Spośród owoców świeżych najwięcej wywożono jabłek, a wśród przetworów dominowały mrożonki owocowe, tj. głównie mrożone maliny i truskawki oraz dżemy.


Tagi:
źródło: