| Autor: redakcja1

W sezonie 2014/2015 polskie jabłka trafiły do 80 krajów

W zeszłym sezonie zróżnicowanie w obrębie kierunków eksportowych jabłek z Polski znacznie się zwiększyło. Według Eurostatu, w sezonie 2014/2015 Polska wysłała jabłka do 80 krajów, podczas gdy sezon wcześniej do 59.

W sezonie 2014/2015 polskie jabłka trafiły do 80 krajów

Eksport jabłek z Polski

Jak zauważa Bank BGŻ BNP Paribas, w 68 przypadkach - 78 proc. zaobserwowano wzrost wywozu, a w 19 przypadkach jego zniżkę, przy czym dotyczyła ona przede wszystkim Rosji, a także krajów Unii Europejskiej.

Na zupełnie nowe dostarczono tylko nieco ponad 3 tys. t polskich jabłek. Poza tym sprzedaż była dość silnie rozdrobniona, gdyż takich nowych krajów na polskiej mapie handlu tymi owocami było aż 28. W większości były to kraje Azji, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Sprzedaż jednostkowa, tj. do jednej destynacji w 65 proc. przypadków nie przekraczała 100 t.

Najwięcej jabłek wyeksportowano do Hongkongu - 608 t, a także do Jordanii - 467 t. jednakże do państw pozaunijnych, do których wywóz w sezonie 2013/2014 w przeliczeniu na kraj nie przekroczył 5 tys. t, z wykluczeniem Serbii, sprzedaż jabłek w sezonie 2014/2015 wyniosła w sumie 45 tys. t i była blisko 4-krotnie większa niż w sezonie poprzednim.

Eksperci zastanawiają się czy w sezonie 2015/2016 uda się zwiększyć eksport jabłek na rynki, które określa się jako nowe. W sezonie wcześniejszym czynnikiem sprzyjającym wywozowi były głównie wysoka podaż jabłek, a także istotna obniżka cen wzmacniana osłabieniem się złotego i euro w odniesieniu do dolara. Tegoroczny wzrost cen, jak i niższa podaż jabłek na rynku unijnym może wpłynąć nawet na zmniejszenie się polskiego wywozu tych owoców do krajów pozaeuropejskich w nowym sezonie 2015/2016.

Potwierdzeniem tego mogą być szacunki Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) z końca października br. Ich zdaniem, unijna wysyłka jabłek bez wymiany wewnątrz wspólnotowej w sezonie 2015/2016 wyniesie 1,62 mln t i będzie o10 proc. mniejsza niż w sezonie poprzednim. Jako największą przyczynę spadku, USDA podaje zwyżkę cen na rynku UE-28 i tym samym mniejszą konkurencyjność cenową jabłek europejskich na rynku globalnym.

Jeśli chodzi o Polskę, zwiększenia eksportu jabłek w tym sezonie możemy spodziewać się przede wszystkim w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej. Z drugiej strony, podjęte działania w kierunku ułatwienia handlu z niektórymi krajami (np. Wietnam) będą, choć w nieznacznym stopniu, wpływać pozytywnie na polski eksport tych owoców, a także stwarzają możliwości większej jego zwyżki w następnych sezonach.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!