| Autor: redakcja11

Import mango

FAO opublikowała najnowszy raport dotyczący aktualnej sytuacji na światowym rynku wybranych owoców oraz prognoz dla tych produktów na kolejne 10 lat.

Import mango

FAMMU/FAPA informuje, że pod lupę wzięto między innymi owoce cytrusowe, banany oraz wybrane owoce tropikalne. W przypadku globalnego rynku owoców mango ich globalne zbiory w roku 2024 oszacowano na około 58,0 mln ton, co daje średnioroczną wielkość wzrostu produkcji o niecałe 3%. Mango stanowi największą grupę wśród zbieranych na świecie owoców tropikalnych – ich zbiory w odniesieniu do łącznej ilości produkowanych owoców stanowią około 50%. Najwięcej tych owoców pochodzi z Azji około 75% globalnego zaopatrzenia, z kolei największy światowy producent to od lat Indie z około 40% udziałem w globalnych zbiorach.

 

Według najnowszego raportu FAO, w 2014 roku światowy wolumen importu mango wyniósł 1,361 mln ton. W roku 2004 była to wielkość 845,0 tys. ton, a wstępne szacunki na rok 2024 zakładają wielkość tego importu na poziomie 2,087 mln ton. Głównymi importerami tych owoców pozostają kraje rozwijające się z zakupami 582,0 tys. ton w roku 2014 i prognozami na poziomie 992,0 tys. ton za kolejne 8 lat. Oprócz tego liderem są Stany Zjednoczone, które w roku 2014 sprowadziły w sumie ponad 408,0 tys. ton względem 272,0 tys. ton jeszcze w roku 2004 i oczekiwaniami na poziomie 590,0 tys. ton w roku 2024.

 

Natomiast w przypadku państw unijnych wielkość zakupów mango w roku 2014 zamknęła się w 255,0 tys. ton, niecałe 160,0 tys. ton w roku 2004, a rokowania na rok 2024 mówią o imporcie wynoszącym nawet 357,0 tys. ton tych owoców. Tagi:
źródło: