| Autor: redakcja1

Jakość handlowa przetworów owocowych w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową owoców suszonych i kandyzowanych, orzechów oraz mieszanek orzechów, owoców, owoców z orzechami i/lub pestkami.

Jakość handlowa przetworów owocowych w 2022 r.
Kontrolą objęto 69 podmiotów (53 sklepy i 16 producentów).

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 24 partie. Z uwagi na obecność martwych owadów oraz owoców z szypułkami zakwestionowano 2 partie (8,3%).

Badania laboratoryjne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 101 partiach, z czego 18 zakwestionowano (17,8%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły głównie niezgodnej z deklaracją zawartości składników oraz zaniżonej masy netto produktu i zawartości cukrów.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 167 partii, z czego w 27 stwierdzono nieprawidłowości (16,2%). Dotyczyły one m.in.:
  • Podania niepełnej lub błędnej nazwy opisowej produktu.
  • Braku lub wskazania niewłaściwych danych podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu.
  • Braku oznakowania w języku polskim.
  • Przekroczenia daty minimalnej trwałości.
  • Podawania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej, dacie minimalnej trwałości i warunkach przechowywania.


Tagi:
źródło: