| Autor: mikolaj

Jeszcze 1966 ton jabłek i gruszek z możliwym wsparciem

Jak informuje ARR pozostało jeszcze 1966,5 ton jabłek i gruszek, które mogą zostać objęte wsparciem.

Jeszcze 1966 ton jabłek i gruszek z możliwym wsparciem

Wsparcie dla producentów jabłek i gruszek

Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  (Dz. U. poz. 1468), Prezes Agencji Rynku Rolnego poinformowała, iż pozostała do wykorzystania ilość 1966,5 ton jabłek i gruszek, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.

W związku z tym, podmioty o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, w terminie do dnia 13.12.2014 r., nie później jednak niż 4 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia danej operacji, mogą składać do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, dodatkowe powiadomienia dotyczące jabłek i gruszek.

Zgodnie z § 4 ust. 8 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, w dniu w którym suma ilości jabłek i gruszek wynikająca z dodatkowych powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, Prezes Agencji Rynku Rolnego poda do publicznej wiadomości informację zarówno o zakończeniu przyjmowania dodatkowych powiadomień dla jabłek i gruszek, jak i wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z dodatkowych powiadomień dla jabłek i gruszek, złożonych do tego dnia.


Tagi:
źródło: