| Autor: redakcja1

Kierunki zagospodarowania jabłek w Polsce w sezonie 2017/18

Jak wynika z szacunków IERiGŻ, w sezonie 2017/2018, z uwagi na nieurodzaj owoców w 2017 r., w Polsce do przetwórstwa trafiło o ponad 45% mniej jabłek niż sezon wcześniej.

Kierunki zagospodarowania jabłek w Polsce w sezonie 2017/18
Z tego też powodu zmianie uległa struktura produkcji przetworów owocowych i warzywnych. Jednocześnie zmalał udział przetwórstwa w zagospodarowaniu jabłek.
W sezonie 2016/2017 2190 tys. ton, czyli 58% podaży jabłek, kierowane było do przetwórstwa. Ocenia się, że w tym sezonie, do przetwórstwa zostanie skierowane jedynie 49% podaży jabłek z zeszłego roku, czyli 1200 tys. ton. W tym do produkcji soku zagęszczonego przeznaczone zostanie tylko 900 tys. ton jabłek, gdzie w poprzednim sezonie było to 1900 tys. ton jabłek. Jednocześnie w sezonie 2017/2018 o 16% zwiększył się udział produkcji ZSJ z jabłek importowanych. Niemniej, o ile w latach 2014-2016 w Polsce 17% wolumenu wszystkich przetworów stanowiły soki zagęszczone, to w 2017r. stanowiły tylko 12% udziału wolumenowo.
Niższa o prawie 41,6% produkcja koncentratu soku jabłkowego w Polsce spowodowała zwiększony przywóz tego produktu. Zgodnie z prognozami IERiGŻ, ogółem do Polski w sezonie 2017/2018 sprowadzone zostanie ok. 75 tys. ton ZSJ (CN 200979), co da prawie 38-proc. wzrost wolumenu w porównaniu do sezonu poprzedniego. Przewiduje się, że połowa zaimportowanego w sezonie 2017/2018 koncentratu soku jabłkowego będzie pochodziła z Ukrainy, a w skali roku wzrost importu z Ukrainy wyniesie 7%. Największa zwyżka importu, co nie jest zaskoczeniem, zaobserwowano z Chin.
 
Jednocześnie wzrósł udział spożycia krajowego jabłek w ich ogólnym zagospodarowaniu. W latach 2014-2016 udział konsumpcja świeżych jabłek stanowił 16% całej produkcji, tj. 516 tys. ton. Natomiast w sezonie 2017/2018 wzrósł do 20%. Jednocześnie, w wartościach bezwzględnych, z powodu mniejszej podaży oraz wzrostu cen jabłek świeżych, ich spożycie w Polsce spadło do 485 tys. ton, tj. z 13,4 do 12,6 kg/osobę.
Niedobór jabłek w całej Europie w sezonie 2017/2018 spowodował zwiększenie się udziału eksportu świeżych jabłek w ich ogólnym zagospodarowaniu w Polsce - z 26% tj. 1100 tys. ton do 31% i 750 tys. ton.


Tagi:
źródło: