| Autor: redakcja1

Mniejsze plonowanie większości owoców

W tym sezonie szacuje się sporo mniejsze plonowanie większości gatunków owoców z drzew i krzewów owocowych w porównaniu z rekordowym owocowaniem w poprzednim roku.

Mniejsze plonowanie większości owoców
Złożyło się na to kilka przyczyn: wiosenne przymrozki jakie miały miejsce na wielu plantacjach w czasie kwitnienia i zawiązywania owoców, przedłużająca się susza oraz przesilenie drzew owocowaniem w poprzednim rekordowym sezonie. Straty w plonowaniu zostały nieco zniwelowane wejściem w okres pełnego owocowania wielu młodych, bardziej plennych plantacji. Od czasu wstępnego szacunku nie zanotowano czynników, które w istotny sposób wpłynęłyby na zmianę prognozowanej w lipcu wielkości produkcji owoców z drzew, a nieznaczna poprawa uwilgotnienia gleby nie miała większego znaczenia.
 
Obecnie zbiory owoców z drzew przewiduje się więc na poziomie podobnym do prognozowanego wcześniej, tj. na ok. 3,4 mln ton, czyli o 25% mniej od rekordowej produkcji roku minionego. Dalszy przebieg warunków pogodowych może mieć jednak wpływ na ostateczną wysokość zbiorów jabłek, gruszek i śliwek. Na aktualnym etapie zbiory z sadów jabłoniowych zostały oszacowane na 3 mln t, a więc to o 25% mniej od rekordowej produkcji roku poprzedniego, gruszek - o 26% do 67 tys. t, śliwek o 20% do 95 tys. t. Tegoroczne zbiory z sadów wiśniowych zostały ocenione niżej o 23% do 154 tys. t, a zbiory czereśni o 27% do 43 tys. t. Warunki agrometeorologiczne w tym sezonie nie sprzyjały szczególnie dobremu plonowaniu wiśni. Korzystne były z kolei warunki dla owocowania brzoskwiń i moreli, których zbiory w porównaniu z wysoką produkcją z roku 2018, zmalały nie tak znacznie, jak w odniesieniu do innych gatunków owoców z drzew.
 
Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oszacowano na 0,5 mln t, tj. o 18% mniej niż w roku poprzednim. Plonowanie większości gatunków zostało ograniczone poprzez uszkodzenia przymrozkowe i brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie. Największą obniżkę produkcji w porównaniu z poprzednim sezonem przewidziano dla malin o 35% i porzeczek czarnych o 27%. Maliny w obecnym sezonie ucierpiały najbardziej. Odmiany letnie w sporej części przemarzły podczas zimy, dodatkowo na niektórych plantacjach odnotowano zamieranie pędów. Przymrozki wiosenne dotknęły głównie odmiany jesienne. Negatywne skutki suszy wpłynęły również na spadek plonów, szczególnie na plantacjach nienawadnianych. Produkcję malin na obecnym etapie oszacowano na 75 tys. t i przekroczenie tego wyniku będzie możliwe wyłącznie w przypadku bardzo dobrych warunków dalszej wegetacji oraz odpowiednio długiego sezonu zbioru. Produkcję porzeczek ogółem, tj. czarnych i kolorowych razem oceniono na 127 tys. t, czyli o 23% mniejszym od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na 93 tys. t, co daje spadek o 27%. Niesprzyjające warunki agrometeorologiczne wiosną i w miesiącach letnich wpłynęły również ujemnie na plonowanie agrestu. Zbiory agrestu oszacowano na 9,6 tys. t.
 
Produkcję truskawek razem z produkcją w ogrodach przydomowych ocenia się aktualnie, podobnie jak we wstępnym szacunku, na 175 tys. t, przy czym letni zbiór owoców tego gatunku był nieco skrócony, zwłaszcza na plantacjach bez nawadniania. Brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie oraz bardzo wysokie temperatury w czerwcu, mocno ograniczyły plonowanie tego gatunku owoców. Ujemny wpływ na wielkość plonowania i zbiorów truskawek miały również wiosenne przymrozki, dotyczyło to głównie odmian wczesnych. Warunki dla odmian powtarzających są na ogół sprzyjające, ale ich udział w produkcji nie jest zbyt duży.
 
Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach zostały ocenione, podobnie jak w pierwszym szacunku, na 86 tys. t, czyli jedynie o 4% mniej w porównaniu z dobrym owocowaniem z roku 2018, lecz sporo wyżej niż w latach poprzednich. Większość gatunków owoców z tej grupy plonowało słabiej niż w poprzednim roku, a w obecnym sezonie zanotowano 30% wzrost zbiorów borówki wysokiej. Nie jest to wynikiem lepszego plonowania na plantacjach w pełni owocujących, lecz wynikiem wchodzenia w okres pełnego owocowania dużych areałów młodych nasadzeń. W dalszym ciągu rośnie areał uprawy tych owoców. Wśród pozostałych krzewów owocowych pierwsze miejsce nadal zajmuje jagoda kamczacka, chociaż coraz częściej obserwuje się nasadzenia nowych gatunków, takich jak np. dereń jadalny, pigwowiec, świdośliwa, aktinidia czy kolcowój chiński (jagody goji).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!