| Autor: redakcja11

Mniejsze zbiory jabłek i gruszek we Francji

Jak wynika z najnowszych danych AGRESTE, tegoroczne zbiory gruszek mają wynieść 129,9 tys. ton, to jest o 8% mniej niż rok temu.

Mniejsze zbiory jabłek i gruszek we Francji

Łącznie tegoroczne zbory będą również mniejsze aż o 7% wobec średniej wielkości produkcji z ostatnich pięciu lat. W sumie owoce te uprawiane są w 2016 roku na obszarze 5,3 tys. ha, czyli o 2% mniejszym niż przed rokiem. Największe ilości w zbiorach stanowi odmiana Williams – 46,8 tys. ton oraz 26,8 tys. ton Jules Guyot.

 

FAMMU/FAPA podaje, że w przypadku zbiorów jabłek w połowie września bieżącego roku ich ilość oszacowano na 1,52 mln ton, a zatem o 5% mniej niż rok wcześniej. W stosunku do średniej pięcioletniej, tegoroczne zbiory będą obniżone o 4%. Jabłka we Francji uprawiane są w roku 2016 na powierzchni 36,2 tys. ha czyli tak jak w przypadku na mniejszej o 1% niż przed rokiem. W zbiorach liderem jest odmiana Golden – 460,9 tys. ton, Gala – 285,7 tys. ton oraz Granny Smith – 125,4 tys. ton.

 

W ubiegłym roku handel zagraniczny jabłkami i gruszkami we Francji prezentował się następująco – wyeksportowano odpowiednio 609,9 tys. ton jabłek oraz 18,8 tys. to gruszek. Najwięcej jabłek trafiło na rynek brytyjski aż 117,3 tys. ton oraz hiszpański niecałe 103,0 tys. ton. Z kolei gruszki najchętniej sprowadzali Włosi i Niemcy. W przypadku importu – jabłek sprowadzono łącznie 182,2 tys. ton z czego najwięcej z państw trzecich pozaunijnych ponad 50,0 tys. ton i z Hiszpanii – 46,7 tys. ton, a gruszek 92,6 tys. ton w tym 25,2 tys. ton spoza Unii, natomiast 15,8 tys. ton z Belgii.

 Tagi:
źródło: