| Autor: redakcja1

Niższa produkcja owoców z krzewów owocowych

Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oszacowano wstępnie na 0,6 mln t, a więc o 1% mniej niż w roku poprzednim.

Niższa produkcja owoców z krzewów owocowych
Największa obniżka w odniesieniu do minionego roku nastąpiła w zbiorach malin. Zbiory owoców tego gatunku są aktualne ocenione na 104 tys. t., a zatem mniej o 15% niż przed rokiem. Spadek ten może się jednak jeszcze pogłębić w zależności od wyników produkcji odmian jesiennych. Produkcję porzeczek ogółem, czyli czarnych i kolorowych razem oceniono na 153 tys. t., tj. na poziomie większym o 4% od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały oszacowane na 112 tys. ton, tj. więcej o 1% niż w 2020 r. Tegoroczną produkcję truskawek oszacowano na 150 tys. t., czyli o 3% więcej w odniesieniu do zbiorów zeszłorocznych.

Gorsza była z kolei jakość zebranych owoców. Częste i obfite opady deszczu szczególnie na początku roku prowadziły do rozwoju chorób grzybowych, a ich zwalczanie było utrudnione. W wyniku czego straty ponosili plantatorzy nastawieni na wczesną produkcję pod osłonami.

Krótszy niż w ubiegłych latach był również okres zbioru truskawek, na co wpływ poza pogodą miał brak odpowiedniej liczby pracowników. Zbiory agrestu zostały ocenione na 9 tys. ton, a więc wyższym o 5% niż w roku minionym. Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oszacowana na 142 tys. t., czyli na poziomie podobnym do uzyskanego w 2020 r. Największy udział ma w tej grupie borówka wysoka. W 2021 roku plonowanie tego gatunku zmniejszyło się nieznaczne wobec poprzedniego roku, na co największy wpływ miały niesprzyjające warunki pogodowe w trakcie dojrzewania i zbioru owoców.


Tagi:
źródło: