| Autor: redakcja1

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oszacowana została na poziomie nieco większym od przewidywanego w poprzednim szacunku, jednak nadal ocenia się, że produkcja ta nie przekroczyła 0,5 mln ton.

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych
Przewiduje się, że jest o 17% mniejsza od bardzo dobrej otrzymanej w roku poprzednim. Plonowanie większości gatunków zostało ograniczone poprzez uszkodzenia przymrozkowe i długotrwały brak odpowiedniej ilości wilgoci w glebie. Największy spadek produkcji w porównaniu z poprzednim sezonem oszacowano dla malin, bo o 35%. Odmiany letnie w dużej części przemarzły podczas zimy, przy czym na niektórych plantacjach zaobserwowano również zamieranie pędów. Niedobory wilgoci w glebie wpłynęły też na spadek plonów. Straty w plonowaniu odmian jesiennych zostały spowodowane głównie przez wiosenne przymrozki, jednak odmiany te również odczuły efekty suszy. Niewielka poprawa warunków wilgotnościowych we wrześniu i październiku pozwoliła podnieść nieznacznie ocenioną wcześniej produkcję malin. Zbiory owoców tego gatunku oszacowano na 75 tys. t.
 
Produkcję porzeczek łącznie, czyli czarnych i kolorowych razem oceniono na 127 tys. t, a więc w granicy niższej o 23% od produkcji roku poprzedniego, przy czym zbiory porzeczek czarnych zostały oszacowane na 93 tys. t, a zatem to o 27% mniej od poprzednio rocznych. Produkcję agrestu oceniono na ok. 9,6 tys. t, tj. o 17% mniej w skali roku.
 
Zbiory truskawek wraz z produkcją w ogrodach przydomowych zostały oszacowane na 175 tys. t, a więc o 10% mniej od produkcji ubiegłorocznej. Część plantacji, szczególnie odmian wczesnych, została uszkodzona przez wiosenne przymrozki. Brak odpowiedniej ilości wilgoci w glebie oraz bardzo wysokie temperatury w czerwcu wpłynęły niesprzyjająco na plonowanie owoców tego gatunku. Letni zbiór truskawek był nieco skrócony, szczególnie na plantacjach bez nawadniania, z kolei warunki dla odmian powtarzających były zdecydowanie lepsze.
 
Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach zostały ocenione na ponad 87 tys. t, tj. jedynie o 3% mniej w porównaniu z dobrym owocowaniem z roku 2018. Większość gatunków owoców z tej grupy plonowało jednak zdecydowanie słabiej niż w poprzednim roku, przy czym obserwuje się wzrost areału nowych nasadzeń. W wyniku wchodzenia w okres pełnego owocowania dużych areałów nasadzeń borówki wysokiej, w omawianym sezonie zanotowano 30% zwyżkę zbiorów tego gatunku owoców, choć plonowanie nie było zadowalające. Obszar uprawy borówki nadal zwiększa się. Wśród pozostałych krzewów owocowych znaczenia nabiera jagoda kamczacka. Notuje się rownież nasadzenia innych nowych gatunków, takich jak np. dereń jadalny, pigwowiec, świdośliwa, aktinidia czy kolcowój chiński (jagody goji).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!