| Autor: redakcja1

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

W 2022 r. produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i na plantacjach jagodowych została oceniona na ok. 589 tys. t i była większa o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych
Z powodu suszy oraz wysokich temperatur powietrza na wielu nienawadnianych plantacjach dochodziło do silnego opadu kwiatów, zawiązków owoców, a w późniejszym okresie również owoców dojrzewających. Z tego powodu zbiory malin w 2022 r. były jedynie wyższe o ok. 1% w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosły ok. 105 tys. t.

Zbiory porzeczek ogółem, tj. czarnych i kolorowych łącznie oceniono na ponad 142 tys. t, a więc mniej o 6% od poziomu produkcji z roku poprzedniego, gdzie zbiory porzeczek czarnych wyniosły ok. 100 tys. t, a więc prawie o 13% mniej od ubiegłorocznych. Produkcja agrestu pozostała na poziomie z 2021 r. i wyniosła ok. 9,8 tys. t.

Zbiory truskawek zostały oszacowane na ok. 180 tys. t, a zatem więcej o 15% od produkcji ubiegłorocznej. Wzrost plonu, mimo suszy glebowej, która utrzymywała się przez znaczną część okresu wegetacyjnego był możliwy dzięki coraz powszechniej stosowanym systemom irygacyjnym na plantacjach.

Produkcja borówki amerykańskiej w 2022 r. wyniosła ok. 64 tys. t, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach zostały oszacowane na poziomie 88 tys. t, tj. mniej o ok.1% w porównaniu z produkcją z roku 2021. Największy udział w tej grupie owoców ma aronia.


Tagi:
źródło: