| Autor: redakcja1

Polska ważnym producentem owoców na rynku Unii Europejskiej

Polska jest znaczącym w Unii Europejskiej producentem owoców klimatu umiarkowanego. Pod kątem wolumenu zbiorów plasujemy się za Hiszpanią, a przed Francją i Grecją.

Polska ważnym producentem owoców na rynku Unii Europejskiej
Jest największym w UE producentem: jabłek, wiśni, malin, porzeczek i agrestu. Polska jest także liczącym się unijnym producentem borówek, truskawek i aronii.

Produkcja owoców jest ważnym kierunkiem sektora rolniczego w Polsce. Udział owoców w wartości towarowej produkcji roślinnej w 2017 r. wyniósł 12%, tj. 4 mld zł. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. ułatwiło polskim producentom i przetwórcom owoców ekspansję handlową na rynku wspólnotowym. Rozwój zaplecza produkcyjnego i przechowalniczego przyczynił się do wzrostu konkurencyjności polskich owoców i ich przetworów.

W 2016 r. drzewa owocowe w sadach uprawiało 108 tys. gospodarstw rolnych, a krzewy owocowe – 80 tys. gospodarstw. Średnia powierzchnia uprawy drzew owocowych w sadach wynosiła 2,34 ha, a powierzchnia uprawy krzewów owocowych – 1,42 ha.


Tagi:
źródło: