| Autor: redakcja1

Polska znaczącym producentem owoców w Unii Europejskiej

Polska jest znaczącym w Unii Europejskiej producentem owoców klimatu umiarkowanego.

Polska znaczącym producentem owoców w Unii Europejskiej
Pod kątem wolumenu zbiorów plasuje się za Hiszpanią, a przed Francją i Grecją.

To także największy w UE producentem: jabłek, wiśni, malin, porzeczek i agrestu. Polska jest również liczącym się unijnym producentem borówek, truskawek i aronii.

Produkcja owoców jest ważnym kierunkiem sektora rolniczego w Polsce. Udział owoców w wartości towarowej produkcji roślinnej w 2017 r. wyniósł 12%, tj. około 4 mld zł.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. ułatwiło polskim producentom i przetwórcom owoców ekspansję handlową na rynku wspólnotowym. Rozwój zaplecza produkcyjnego i przechowalniczego przyczynił się do zwiększenia konkurencyjności polskich owoców i ich przetworów. Sprzyjało temu również organizowanie się rolników w grupy i organizacje producentów. W Polsce funkcjonują 1273 uznane organizacje producentów owoców i warzyw - zrzeszające 6,7 tys. członków, jedna wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw - zrzeszająca 8 członków oraz jedno zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw - zrzeszające 4 uznane organizacje producentów owoców i warzyw.

W 2016 r. drzewa owocowe w sadach uprawiało 108 tys. gospodarstw rolnych, a krzewy owocowe – 80 tys. gospodarstw. Średni obszar uprawy drzew owocowych w sadach wynosiła 2,34 ha, a powierzchnia uprawy krzewów owocowych – 1,42 ha.

Warunki klimatyczne panujące w Polsce sprawiają, że produkcja owoców charakteryzuje się sezonowością i dużymi wahaniami plonów w poszczególnych latach. Polska jest samowystarczalna w produkcji owoców klimatu umiarkowanego. Znaczna część produkcji jest przeznaczana na eksport. W latach 2015–2017 na eksport kierowano średnio 33% wolumenu produkcji świeżych owoców.

 


Tagi:
źródło: