| Autor: mikolaj

Polskie owoce w Indiach?

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Kłos towarzyszył Wicepremierowi, Ministrowi Gospodarki Januszowi Piechocińskiemu oraz Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeuszowi Nalewajk podczas 7. Szczytu Gospodarczego w Gujarat, w Indiach.

Polskie owoce w Indiach?

Eksport owoców do Indii

W trakcie wizyty odbyły się rozmowy dwustronne, w których omawiane były kwestie współpracy i możliwości dostępu do rynku dla polskich produktów rolno-spożywczych. Strona polska podczas rozmów z Ministrem Rolnictwa Mohanbhai Kundariya podniosła kwestię dopuszczenia polskich owoców i warzyw do rynku indyjskiego, w tym zwłaszcza polskich jabłek.

Możliwym do spełnienia przez Polskę warunkiem wysyłki owoców do Indii jest poddanie przesyłek zabiegom chłodzenia „cold treatment” w zastępstwie fumigacji owoców bromkiem metylu, którego stosowanie jest zabronione w Unii Europejskiej.

W ślad za wnioskami złożonymi przez GIORiN o uznanie dla Polski tego zabiegu za alternatywny do fumigacji został przedłożony stronie indyjskiej stosowny projekt Porozumienia, który został przyjęty do rozpatrzenia. Stanowisko w tej sprawie powinno być przekazane stronie polskiej w najbliższym czasie.


Tagi:
źródło: