| Autor: redakcja1

Potencjał produkcji owoców w Polsce

Produkcja owoców w Polsce od 2013 r. przekracza 4 mln ton (z wyjątkiem 2017 r., kiedy na skutek niesprzyjających warunków pogodowych zbiory wyniosły 3,2 mln ton), co stanowi około 10% wolumenu produkcji w Unii Europejskiej. Temu wzrostowi sprzyjają zarówno relatywnie wysokie zasoby ziemi, jak i liczna grupa przedsiębiorczych producentów o wysokim poziomie wiedzy fachowej i marketingowej.

Potencjał produkcji owoców w Polsce
W krajowych zakładach przetwórstwa owoców wdrożone zostały nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dzięki temu zakłady przetwórcze spełniają wymagania sanitarne i techniczne gwarantujące wysoką jakość wytwarzanych przetworów owocowych.

Ważnym czynnikiem stymulującym rozwój krajowej produkcji owoców jest ich eksport. W latach 2012–2017 wpływy uzyskiwane z eksportu owoców (łącznie z reeksportem owoców południowych) kształtowały się na poziomie 0,6–0,7 mld euro wobec około 0,2 mld euro w pierwszych latach członkostwa Polski w UE. Największe przychody uzyskiwane są z wywozu jabłek.

Kolejne miejsca pod względem wartości sprzedaży zagranicznej zajmują: maliny, gruszki, borówka wysoka (wraz z żurawiną), truskawki, wiśnie i czereśnie oraz śliwki. Mniejsze wpływy uzyskuje się ze sprzedaży zagranicznej moreli i porzeczek.


Tagi:
źródło: