| Autor: redakcja1

Produkcja owoców z krzewów

Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniono wstępnie na niespełna 620 tys. t, czyli o 9,3% więcej niż w roku poprzednim.

Produkcja owoców z krzewów
Podobnie jak w przypadku drzew, większość plantacji krzewów owocowych okres zimy przetrwała w dobrym stanie. Nieliczne uszkodzenia mrozowe powstałe na początku kwietnia 2022 roku notowano głównie na plantacjach malin, truskawek i porzeczek. Kwitnienie większości gatunków, mimo nieznacznego opóźnienia, było obfite. Czynnikami ograniczającymi liczbę zawiązanych owoców była przede wszystkim susza, ale również lokalne opady gradu i pojawiające się niekiedy ulewne deszcze.

Na plantacjach truskawek największy wpływ na kondycję roślin miała susza występująca na początku okresu wegetacyjnego oraz podczas kwitnienia. Dojrzewające owoce były z kolei narażone na występowanie zbyt wysokich temperatur powietrza. Z uwagi na utrwalający się problem niedoboru pracowników sezonowych, od pewnego czasu obserwuje się trend polegający na odchodzeniu od upraw truskawek na potrzeby zakładów przetwórczych na rzecz plantacji nastawionych na owoce do spożycia bezpośredniego, w tym także na zbiór przyspieszony.

Ocenia się, że całkowita produkcja truskawek wyniesie 185 tys. t, a więc to więcej o 18,8% niż przed rokiem. Z powodu wysokich cen skupu malin w 2021 r. zwiększyło się zainteresowanie producentów uprawą tego gatunku. W efekcie czego wzrosła powierzchnia plantacji, były one również utrzymywane w wysokiej kulturze. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe na początku roku, poziom produkcji malin odmian letnich nie był wysoki. Z powodu suszy dochodziło do opadania zawiązków, a utrzymujące się ekstremalnie wysokie temperatury powietrza przyczyniały się do zasychania roślin oraz owoców. Z kolei znacznie lepiej zapowiadają się plony odmian powtarzających kwitnienie.

Całkowite zbiory malin oceniane są aktualnie na 111 tys. t, czyli niemal o 7% więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Produkcję porzeczek ogółem, tj. czarnych i kolorowych łącznie oszacowano na 151,5 tys. t, a więc na poziomie nieprzekraczającym zbiorów z roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na 104 tys. t, a zatem mniej o 9% niż w roku ubiegłym, natomiast porzeczek kolorowych na ponad 47 tys. t, tj. niemal o 27% więcej. Niższa podaż czarnej porzeczki wynika z silnych opadów kwiatów oraz zawiązków owoców z powodu występowania suszy i zbyt wysokich temperatur.

Zbiory borówki wysokiej oceniono na 64 tys. t, tj. więcej o 15% niż w 2021 r. Plonowanie agrestu oceniono, podobnie jak w roku poprzednim, na 9,8 tys. t. Z uwagi na niskie ceny skupu agrestu, większość plantacji jest aktualnie zaniedbana, a jakość zbieranych owoców słaba. Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oszacowana na ponad 88 tys. t. Dominującymi gatunkami w tej grupie owoców są aronia oraz jagoda kamczacka. Minimalnie zwiększa się również znaczenie produkcji winogron.


Tagi:
źródło: