| Autor: redakcja1

Przezimowanie owoców

Warunki pogodowe pod koniec minionego i na początku bieżącego roku sprzyjały przezimowaniu upraw sadowniczych, umożliwiając roślinom rozpoczęcie okresu wegetacyjnego w 2022 r. w dobrej kondycji.

Przezimowanie owoców
Na przeważającym obszarze kraju nie odnotowano też występowania strat przymrozkowych. Ze względu na stosunkowo niskie temperatury powietrza i brak opadów deszczu w pierwszych miesiącach tego roku rozwój roślin uległ spowolnieniu, a kwitnienie rozpoczęło się przeważnie z minimalnym opóźnieniem. Mimo to, większość gatunków sadowniczych kwitła obficie i długo.

Obloty zapylaczy charakteryzowały się mniejszą niż zazwyczaj intensywnością, jednak były dostateczne. Z powodu utrzymującej się suszy na terenie niemal całego kraju stosunkowo spory był jednak opad zawiązków owoców. Nie zaobserwowano przy tym strat wywołanych przymrozkami występującymi zazwyczaj w maju.

W trakcie dotychczasowego okresu wegetacji odnotowano występowanie lokalnych opadów gradu o sporym nasileniu. W efekcie czeogo część plantacji uległa uszkodzeniu, a pozostałe owoce często nie nadają się do zbioru.

Z uwagi na znaczny postęp technologiczny, jaki dokonuje się w polskim sadownictwie i rosnącą specjalizację działalności, obniża się wpływ negatywnych warunków pogodowych na wyniki produkcyjne. W konsekwencji obserwuje się systematyczny wzrost intensyfikacji produkcji.


Tagi:
źródło: