| Autor: redakcja1

Polskie sadownictwo

W 2017 r. 23% obszaru sadów posiadało możliwości nawadniania, jednak wśród plantacji małych, tj. o powierzchni do 1 ha włącznie, procent areału możliwego do nawadniania był zdecydowanie mniejszy i wynosił 13%. Z kolei największe możliwości nawadniania zaobserwowano dla sadów o obszarze 10 do 19,99 ha oraz 20 do 49,99 ha. Dla tych grup plantacji możliwe było nawadnianie prawie 30% powierzchni upraw.

Polskie sadownictwo
Z badania sadów wynika, że w 2017 r. spośród możliwości przechowywania owoców największy udział, a więc rzędu 38% miały chłodnie z kontrolowaną atmosferą, następnie przechowalnie – 35,6%, a w końcu chłodnie z wymuszonym obiegiem powietrza - 26,5%. Sporo wyższy udział chłodni z kontrolowaną atmosferą zaobserwowano dla gospodarstw o areale sadów powyżej 20 ha, a największy dla gospodarstw powyżej 100 ha - 85%.
 
Wśród osób kierujących produkcją sadowniczą w 2017 r. przeważały osoby w wieku pomiędzy 30 a 59 rokiem życia - 74,4%. Osoby młode, a zatem w wieku do 29 lat stanowiły jedynie 1,9% kierujących produkcją sadowniczą, a udział osób w wieku 60 lat i więcej wynosił 23,8%, czyli to o 7 p. proc. więcej niż w 2012 r.
 
Wśród osób kierujących produkcją sadowniczą w 2017 r. 22,5% posiadało wykształcenie ogrodnicze na różnych poziomach. Był to minimalnie wyższy odsetek niż zaobserwowano w 2012 r., z kolei zdecydowanie zmieniła się struktura tego wykształcenia. Zanotowano wzrost udziału osób kierujących produkcją sadowniczą z wykształceniem średnim ogrodniczym - o 8,4 p. proc. do 32,6% oraz z wykształceniem wyższym ogrodniczym - o 5,5 p. proc. do 12,6%. W dalszym ciągu znaczny udział wśród osób kierujących produkcją sadowniczą stanowiły osoby posiadające kursy zawodowe - 30,8%, lecz udział ten malał znacząco w porównaniu z rokiem 2012, bo o 23 p. proc.


Tagi:
źródło: