| Autor: redakcja1

Zapasy jabłek w UE na poziomie 4,4 mln ton, w Polsce zmagazynowano 1,3 mln ton

Jak wynika z danych WAPA (Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek), zapasy jabłek w unijnych magazynach na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiły 4,39 mln ton i były o 1,8% mniejsze w porównaniu z rekordową ilością ze stycznia 2015 r., kiedy było to 4,47 mln ton - podaje FAMMU/FAPA.

Zapasy jabłek w UE na poziomie 4,4 mln ton, w Polsce zmagazynowano 1,3 mln ton

Zapasy jabłek w UE

W styczniu b.r. największe ilości jabłek przechowywano we Włoszech – 1,31 mln ton i w Polsce – 1,3 mln ton. Polskie zapasy zwiększyły się w obrębie roku o 1,6%, a włoskie zmniejszyły o 6,4%. Na wzrost zapasów w Polsce wpływ miały zeszłoroczne dobre zbiory jabłek, obniżka eksportu do Rosji ze względu na embargo, a także niższa sprzedaż do przetwórstwa. Zwyżkę rezerw jabłek zaobserwowano w styczniu również m.in. we Francji o 11% do 536,3 tys. ton. W ujęciu roku zapasy jabłek sporo zmalały natomiast w Niemczech o 8,3% do 339,7 tys. ton i Hiszpanii o 11% do 176,9 tys. ton.
 
Najwięcej w unijnych magazynach przechowywano jabłek odmiany Golden Delicious – 1,2 mln ton, w tym głównie we Włoszech – 641 tys. ton, a także Idareda – 377 tys. ton, Gali – 309 tys. ton i Jonagolda – 299 tys. ton. W Polsce magazynach przeważał Idared – 330 tys. ton, były to najwyższe zapasy tej odmiany w całej UE.

Zapasy gruszek

Unijne zapasy gruszek na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiły 854,7 tys. ton i były o 4,8% większe niż rok wcześniej i o 5,3% mniejsze niż przed dwoma laty. Najwyższy poziom zapasów gruszek zaobserwowano we Włoszech – wzrost o 18,5% do 301,8 tys. ton, Belgii o 11% do 230 tys. ton i Holandii o 2,3% do 170 tys. ton. W Polsce rezerwy tych owoców zwiększyły się prawie trzykrotnie do 11,5 tys. ton. Wśród odmian w unijnych magazynach gruszek  przeważała Konferencja – 500,3 tys. ton, co daje wzrost o 9,7%.Tagi:
źródło: