| Autor: redakcja1

Światowy rynek pomarańczy w sezonie 2016/2017

Najnowsze dane szacunkowe USDA dotyczące prognozowanych zbiorów pomarańczy na świecie w sezonie 2016/2017 zakładają ich zwyżkę o 2,4 mln ton względem poprzedniego sezonu produkcyjnego.

Światowy rynek pomarańczy w sezonie 2016/2017

Rynek pomarańczy na świecie

Jak wynika z danych z końca stycznia 2017 roku światowa produkcja w sezonie 2016/2017 wyniesie 49,61 mln ton wobec 47,07 mln ton sezon wcześniej. Wzrost tegosezonowych zbiorów podyktowanych jest 27% zwiększeniem się produkcji pomarańczy w Brazylii, która jest największym globalnym producentem tych cytrusów z wynikiem prawie 18,2 mln ton. Jak wskazuje FAMMU/FAPA, na drugim miejscu w tym sezonie znalazły się Chiny ze zbiorami prognozowanymi na 6,2 mln ton, a na trzecim państwa unijne z wynikiem 6,05 mln ton. Liczącymi się producentami pozostają w dalszym ciągu Stany Zjednoczone – 4,9 mln ton oraz Meksyk – 4,37 mln ton. Największymi konsumentami pomarańczy na świecie są Chiny oraz kraje Unii Europejskiej, tj. odpowiednio po 5,9 mln ton i 5,4 mln ton, a także Brazylijczycy – ponad 5,3 mln ton.
 
W sezonie 2016/2017 poziom światowego importu oceniono na 4,10 mln ton, a wywozu – 4,54 mln ton. Najwięcej pomarańczy wysyła Egipt i RPA – 1,5 mln ton i 1 mln ton, najwięcej za to sprowadzą kraje wspólnotowe – 0,96 mln ton i Rosja – 0,48 mln ton.

Przetwórstwo pomarańczy

Do przetwórstwa w sezonie 2016/2017 prawdopodobnie trafi 20,75 mln ton pomarańczy - to sporo więcej niż w poprzednim sezonie – 17,91 mln ton. Największym przetwórcą jest od lat Brazylia – w omawianym okresie oczekiwana ilość surowca to 12,85 mln ton. Ponad 3 mln ton trafi do amerykańskich przetwórni, a 1,7 mln ton do meksykańskich.
 
Jedną z postaci przerobu pomarańczy jest sok pomarańczowy, którego produkcję w sezonie 2016/2017 USDA oceniło na 1,96 mln ton względem 1,61 mln ton w poprzednim sezonie. Podobnie jak i w przypadku przetwórstwa, dwóch największych, globalnych producentów soku to Brazylia z tegosezonowym wynikiem 1,22 mln ton oraz USA - 0,35 mln ton. Brazylia jest jednocześnie czołowym dostawcą tego produktu – 1,1 mln ton w analizowanym okresie.
 
Kraje unijne są za to największym importerem oraz konsumentem soku pomarańczowego – prognozy na ten sezon zakładają zakupy w granicy 0,77 mln ton, a spożycie na 0,83 mln ton. Za państwami unijnymi znajdują się Stany Zjednoczone z przywozem soku w granicy 0,3 mln ton i jego konsumpcją szacowaną na 0,61 mln ton.


Tagi:
źródło: