| Autor: mikolaj

Warunki eksportu jabłek do Indii

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w listopadzie 2014 r. wystąpił do władz fitosanitarnych Indii o uznanie zabiegu chłodzenia, jako alternatywnej metody dla stosowania bromku metylu w odniesieniu do przesyłek jabłek eksportowanych do tego kraju z Polski.

Warunki eksportu jabłek do Indii

Eksport jabłek do Indii

Pomimo pozytywnego nastawienia strony indyjskiej nie jest możliwe formalne zakończenie procedury oceny złożonego wniosku, przed zakończeniem sezonu eksportowego w Polsce. Zabiegi takie są już uznane dla innych państw członkowskich UE jak: Włochy, Belgia i Francja.

Parametry, odnoszące się do przeprowadzanych zabiegów chłodzenia uznanych dla państw europejskich to:

  • 0 st C lub niższej przez okres co najmniej 10 dni, lub
  • 0.55 st C lub niższej przez co najmniej 11 dni, lub
  • 1.1 st C lub niższej przez co najmniej 12 dni.

Jednocześnie, informacje pozyskiwane przez polską placówkę dyplomatyczną w Indiach, wskazują, że mając na względzie zakaz stosowania bromku metylu w wielu państwach, administracja Indii dopuszcza możliwość poddania przesyłek owoców, dla których taki zabieg nie był wykonany w kraju wywozu, fumigacji bromkiem metylu w porcie wejścia. Dodatkowo, w takich przypadkach władze Indii, zastrzegają sobie możliwość informowania państwa eksportu o takich przesyłkach. Na chwilę obecną nie udało się uzyskać stanowiska strony indyjskiej w kwestii celowości przekazywania i charakteru takiej informacji.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, uznając równocześnie złożoność sytuacji na rynku owoców (jabłek) w kraju, a także duże zainteresowanie importem jabłek z Polski po stronie hinduskich odbiorców, uznaje się za dopuszczalne tymczasowe wystawianie świadectw fitosanitarnych dla przesyłek jabłek eksportowanych do Indii. Wydawanie świadectw na określonych przez GIORiN zasadach będzie możliwe, do czasu ewentualnego otrzymania wskazanych powyżej informacji od strony indyjskiej lub uzgodnienia innych warunków eksportu owoców z Polski.

Świadectwa fitosanitarne dla przesyłek jabłek kierowanych do Indii, mogą być wydane na ustalonych zasadach na wyłączną odpowiedzialność i za zgodą wnioskodawców. PIORiN nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeżeli pomimo otrzymania świadectwa fitosanitarnego, przesyłka nie zostanie wpuszczona do kraju przez administrację Indii.Tagi:
źródło: