| Autor: mikolaj

Zakończono przyjmowanie wniosków o wsparcie dla producentów jabłek i gruszek

Jak poinformowała Agencja Rynku Rolnego zakończono przyjmowanie wniosków o wsparcie dla producentów jabłek i gruszek.

Zakończono przyjmowanie wniosków o wsparcie dla producentów jabłek i gruszek

Na podstawie § 5 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23  października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1468 ), Agencja Rynku Rolnego poinformowała, iż z uwagi na przekroczenie ilości 1 966,5 ton, o której mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, która odnosi się do produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. i oraz j rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw, tj. jabłek (CN 0808 10) i gruszek (CN 0808 30), Agencja Rynku Rolnego w dniu 11 grudnia 2014 r. zakończyła przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów dla ww.  produktów.

W związku z powyższym, powiadomienia dotyczące jabłek i gruszek złożone po dniu 11 grudnia 2014 r. nie podlegają rozpatrzeniu, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

 

Jednocześnie ARR poinformowało, że dla powiadomień złożonych w dniu 11  grudnia 2014 r. dotyczących jabłek i gruszek określono współczynnik przydziału wynoszący  0,02Tagi:
źródło: