| Autor: redakcja1

Zbiory owoców z krzewów owocowych

Produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacjach jagodowych w sadach w 2022 r. oszacowano wstępnie na 0,6 mln t, więc więcej o 5% niż w roku poprzednim.

Zbiory owoców z krzewów owocowych
Zbiory malin zostały ocenione nieznacznie powyżej 110 tys. t, czyli o 6% więcej od zeszłorocznych. Wyższy poziom produkcji owoców tego gatunku wynikał głównie z rosnącego obszaru nasadzeń malin. Z kolei warunki pogodowe w tym roku nie sprzyjały otrzymaniu wysokich plonów. Ze względu na obecnie stosunkowo małe znaczenie uprawy malin powtarzających owocowanie, ostateczny wynik produkcji nie powinien ulec sporej zmianie.

Produkcję porzeczek ogółem, tj. czarnych i kolorowych łącznie oszacowano na 152 tys. t, a zatem na poziomie podobnym do zbiorów roku poprzedniego. Z powodu silnego opadu owoców wywołanego suszą, zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na 105 tys. t, a więc mniej o 9% niż w 2021 roku.

Produkcję borówki wysokiej oszacowano na prawie 63 tys. t, tj. więcej o 14% niż przed rokiem, lecz ostateczny wynik zależeć będzie od przebiegu zbiorów we wrześniu i październiku.

Tegoroczną produkcję truskawek oceniono na 184 tys. t, czyli więcej o 18% w odniesieniu do zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory agrestu zostały oszacowane na poziomie 9 tys. t, a więc niższym o 5% niż w roku minionym.

Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oszacowana na prawie 77 tys. t, tj. na poziomie niższym o 6% w porównaniu do 2021 roku. Największy udział ma w tej grupie aronia i jagoda kamczacka. Ze względu na niskie ceny skupu aronii i w konsekwencji brak rentowności produkcji tego gatunku, zbiory aronii były znacznie mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim.


Tagi:
źródło: