Dr hab. inż. Piotr Pasyniuk Dyrektorem Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

W dniu 29 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi wręczył dr hab. Piotrowi Pasyniukowi akt powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Nowy dyrektor obejmuje stanowisko z dniem 30 czerwca 2015 roku.

Dr hab. inż. Piotr Pasyniuk Dyrektorem Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
Piotr Pasyniuk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Politechniki Białostockiej i Trenton State College, New Jersey USA. Ponadto, nowy Dyrektor zdobył tytuł inżyniera mechanika oraz doktora nauk rolniczych w dziedzinie inżynierii rolniczej.

W latach 2005-2009 dr hab. inż. Piotr Pasyniuk był asystentem Naczelnego Dyrektora Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Od 2010 r. adiunktem w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach oraz kierownikiem Laboratorium Badawczego ITP i Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Zarządzania.

Dr hab. inż. Piotr Pasyniuk jest ekspertem do oceny projektów w programach operacyjnych oraz audytorem systemu zarządzania, ponadto nowy Dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach jest delegatem Polski do OECD-Tractors Codes and Schemes.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!